Εκτίμηση επικινδυνότητας παράκτιας περιοχής Αγίου Κωνσταντίνου-Αρκίτσας (Ν. Φθιώτιδας) στους παράκτιους κινδύνους

Πτυχιακή Εργασία 16567 815 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Εκτίμηση επικινδυνότητας παράκτιας περιοχής Αγίου Κωνσταντίνου-Αρκίτσας (Ν. Φθιώτιδας) στους παράκτιους κινδύνους
Συγγραφέας:
Μποβέρος, Αθανάσιος-Παναγιώτης Χρήστος
Περίληψη:
Τα τελευταία χρόνια ο πλανήτης μας υπόκειται σε κλιματική αλλαγή, η οποία οφείλεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα. Ένα εμφανές έμμεσο αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής είναι η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, η οποία επηρεάζει κυρίως τις παράκτιες περιοχές με ήπιο ανάγλυφο. Γι’ αυτό λοιπόν, κρίνεται αναγκαία η εφαρμογή μέτρων για την πρόληψη καταστροφών στις παράκτιες περιοχές της Ελλάδας, από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας.
Σκοπός της πτυχιακής αυτής εργασίας, είναι η εκτίμηση της επικινδυνότητας στους παράκτιους κινδύνους της περιοχής Άγιος Κωνσταντίνος-Αρκίτσα, στο νομό Φθιώτιδας. Για το λόγο αυτό υπολογίστηκε ο δείκτης παράκτιας επικινδυνότητας (Coastal Vulnerability Index-CVI).
Για τον υπολογισμό του CVI χρειάστηκε να εκτιμηθούν οι παρακάτω παράγοντες, για την παράκτια ζώνη της περιοχής μελέτης:
1. η παράκτια γεωμορφολογία της περιοχής,
2. η παράκτια κλίση,
3. η διαχρονική διάβρωση/προέλαση της ακτογραμμής,
4. η σχετική άνοδος της θαλάσσιας στάθμης,
5. το μέσο παλιρροιακό εύρος και
6. το μέσο σημαντικό ύψος κύματος.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-22
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Γεωλογία
Λοιπά Θέματα:
Γεωμορφολογία - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
Άγιος Κωνσταντίνος, Αρκίτσα, Δείκτης Παράκτιας Επικινδυνότητας (ΔΠΕ), Παράκτιοι κίνδυνοι, Συστήματα Γεωγραφικά Πληροφοριών (ΣΓΠ), Θαλάσσια στάθμη
Περιγραφή:
91 σ.: εικ.,πίν., σχ., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Boveros_GEO_14.pdf

7 MB