Καλώς ήλθατε στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Συλλογών Ψηφιακού Αποθετηρίου
"ΕΣΤΙΑ"


Για την Ακαδημαϊκή κοινότητα

Προσωποποιημένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής απόθεσης υλικού.


Για το ευρύ κοινό

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, εκπαιδευτικό και αρχειακό υλικό του Ιδρύματος.


Ανοιχτά Δεδομένα

Ανοιχτή πρόσβαση, διαλειτουργικότητα και διεθνή πρότυπα.

 


Ψηφιοποιημένο υλικό

629 Τεκμήρια


Ερευνητικές δημοσιεύσεις

28 Τεκμήρια


Γκρίζα βιβλιογραφία

5567 Τεκμήρια
Τεκμήριο Ημερομηνία τροποποίησης
Διαχείριση Πολιτιστικών Διαδρομών
Μεταπτυχιακή Εργασία 26476
2022-08-03
Συγκριτική μελέτη πολεοδομικών περιοχών στις επικινδυνότητες Covid-19, σεισμός και κύματα καύσωνα. Η περίπτωση των συνοικιών Γκύζη και Νέας Λέσβου
Μεταπτυχιακή Εργασία 26473
2022-08-02
Πρόσληψη Κορεσμένων Λιπαρών και Κιρκάδιοι Ρυθμοί
Μεταπτυχιακή Εργασία 26470
2022-08-01
Αξιολόγηση της κατανομής φυτοχημικών σε βιολογικό υλικό ζωικών προτύπων μετά την κατανάλωση ξηρού φρούτου
Πτυχιακή Εργασία 26467
2022-08-01
Νέα προϊόντα αρτοποιίας εμπλουτισμένα με βιοδραστικά μικροσυστατικά από φρούτα: Aνάπτυξη και αξιολόγηση του περιεχομένου σε φυτοχημικά
Πτυχιακή Εργασία 26464
2022-08-01
Σύστημα παρακολούθησης δικτυακής καθυστέρησης μεταφοράς δεδομένων σε περιβάλλοντα υπολογισμού ακμής
Πτυχιακή Εργασία 26461
2022-08-01
Οι πρακτικές του ψηφιακού marketing και η συγκριτική τους ανάλυση στο περιβάλλον του σύγχρονου customer relationship management
Πτυχιακή Εργασία 26458
2022-08-01
Πλημμυρικά Φαινόμενα στο Διεθνή και Ελληνικό χώρο
Μεταπτυχιακή Εργασία 26450
2022-07-29
Χαρτογράφηση του πλημμυρικού φαινομένου στο σύστημα ταμιευτήρα - ορεινής λεκάνης στην κεντρική Κρήτη με τη χρήση διαστημικών δεδομένων παρατήρησης της Γης
Πτυχιακή Εργασία 26432
2022-07-29
Πρωτεΐνες φυτικής προέλευσης και ρύθμιση της όρεξης
Πτυχιακή Εργασία 26429
2022-07-29
Τεκμήριο Αναγνώσεις
Στερεότυπες απόψεις για το φύλο μέσα στη σύγχρονη ελληνική οικογένεια
Πτυχιακή Εργασία 3046
8418
Γεωγραφίες: εξαμηνιαία έκδοση επιστημών του χώρου
Περιοδικό 51
8038
Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών: Διερεύνηση και σύγκριση των απόψεων των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε σχολεία της Ελλάδας και των Η.Π.Α.
Μεταπτυχιακή Εργασία 21617
5425
Καρστική γεωμορφολογική εξέλιξη στη Δυτική Ελλάδα: η περίπτωση της περιοχής του Ξηρόμερου
Διδακτορική Διατριβή 7071
4549
Ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης στη μαθησιακή διαδικασία
Πτυχιακή Εργασία 16564
4260
Εντερικός μικροβιόκοσμος και διατήρηση απώλειας βάρους
Μεταπτυχιακή Εργασία 17603
4231
Πληροφοριακά συστήματα στη διοίκηση της εκπαίδευσης: στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών για την εφαρμογή του eHRM (electronicHumanResourceManagement) στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στην εκπαίδευση
Μεταπτυχιακή Εργασία 18127
4224
Γεωγραφίες της εγκατάστασης των μεταναστών στην Αθήνα, 2000-2010: Στεγαστικές διαδρομές, πρόσβαση στην ιδιοκτησία και εθνοφυλετικοί χωροκοινωνικοί διαχωρισμοί
Διδακτορική Διατριβή 17032
4196
Αξιολόγηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών διακυβέρνησης – Ηλεκτρονική Πύλη ΕΡΜΗΣ των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
Πτυχιακή Εργασία 10067
4070
Σχεδιασμός εξισώσεων υπολογισμού σύστασης σώματος σε άτομα υψηλής σωματικής δραστηριότητας, έλεγχος αξιοπιστίας για τον ελληνικό πληθυσμό
Μεταπτυχιακή Εργασία 17611
3954