Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Τεχνοοικονομική ανάλυση για την ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικών κρατήσεων (e-booking)

Πτυχιακή Εργασία 17410
Συγγραφέας:
Αποστόλογλου, Ευθύμιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-12
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τεχνολογία της πληροφορίας
Βιομηχανία φιλοξενίας, ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ., τροφή και υπηρεσίες της
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Διερεύνηση παραμέτρων χρήσης κοινωνικών δικτύων για αναζήτηση τουριστικών προορισμών: εφαρμογή Uses & Gratifications Theory

Μεταπτυχιακή Εργασία 17511
Συγγραφέας:
Κέννου, Μανθούλα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Τηλεπικοινωνίες
Βιομηχανία φιλοξενίας, ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ., τροφή και υπηρεσίες της
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Περιβαλλοντικές πρακτικές και ικανοποίηση πελατών στον τουριστικό τομέα

Μεταπτυχιακή Εργασία 18010
Συγγραφέας:
Περάκης, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-10
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Βιομηχανία φιλοξενίας, ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ., τροφή και υπηρεσίες της
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Εκτίμηση των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής στην τουριστική ζήτηση ανά κλιματική ζώνη στην Ελλάδα

Μεταπτυχιακή Εργασία 18045
Συγγραφέας:
Μπούσης, Αλέξανδρος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-13
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Βιομηχανία φιλοξενίας, ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ., τροφή και υπηρεσίες της
Οικιακή οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Σχεδιασμός πολιτιστικών και γαστρονομικών διαδρομών με έμφαση την τοπική ανάπτυξη: Περίπτωση μελέτης: Το κέντρο της Αθήνας

Μεταπτυχιακή Εργασία 18560
Συγγραφέας:
Ψαρράς, Ιωάννης Γ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-23
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Πολιτισμός και πολιτισμικές διαδικασίας (κοινωνική αλλαγή, δομισμός, διάχυση)
Βιομηχανία φιλοξενίας, ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ., τροφή και υπηρεσίες της
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων τροφίμων και προϊόντων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων

Μεταπτυχιακή Εργασία 17983
Συγγραφέας:
Κότσαλης, Αθανάσιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-04
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Διαιτολογία (Γενικά)
Επεξεργασία και κατασκευή τροφίμων
Βιομηχανία φιλοξενίας, ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ., τροφή και υπηρεσίες της
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Αστικός τουρισμός και βιώσιμη ανάπτυξη: η περίπτωση της πόλης των Τρικάλων

Μεταπτυχιακή Εργασία 18513
Συγγραφέας:
Βουΐμτας, Θεόδωρος Δ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-21
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Οικονομία
Βιομηχανία φιλοξενίας, ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ., τροφή και υπηρεσίες της
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Μελλοντικά σενάρια ανάπτυξης συστάδων επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού

Μεταπτυχιακή Εργασία 18546
Συγγραφέας:
Βολικάκης, Στυλιανός Α.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Βιομηχανία φιλοξενίας, ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ., τροφή και υπηρεσίες της
Επιχειρηματικότητα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Επιλογή τουριστικών προορισμών και καταναλωτής

Πτυχιακή Εργασία 7743
Συγγραφέας:
Μαστίχης, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-10-26
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιομηχανία φιλοξενίας, ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ., τροφή και υπηρεσίες της
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Η εξέλιξη της διαφήμισης των τροφίμων και ποτών στις εφημερίδες της Κύπρου κατά τον 20ο αιώνα

Πτυχιακή Εργασία 6579
Συγγραφέας:
Ονουφρίου, Ειρήνη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2005
Θεματικές Κατηγορίες:
Εμπόριο
Βιομηχανία φιλοξενίας, ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ., τροφή και υπηρεσίες της
Τροφή, τρόφιμα και επισιτισμός
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού στην Κύπρο με έμφαση στον αγροτουρισμό, οικοτουρισμό και θρησκευτικό τουρισμό

Πτυχιακή Εργασία 6919
Συγγραφέας:
Κωνσταντίνου, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-10-16
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιομηχανία φιλοξενίας, ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ., τροφή και υπηρεσίες της
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Στρατηγική και ανταγωνιστικότητα στον τουρισμό στο πλαίσιο της περιφερειακής ανάπτυξης: η περίπτωση των Ιονίων Νήσων

Διδακτορική Διατριβή 14731
Συγγραφέας:
Κούρτης, Παναγιώτης, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2004-05-11
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Βιομηχανία φιλοξενίας, ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ., τροφή και υπηρεσίες της
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Σύνθεση και ανάλυση εδεσματολογίου παραδοσιακού ελληνικού εστιατορίου

Μεταπτυχιακή Εργασία 19535
Συγγραφέας:
Λυγούρα, Δέσποινα Α.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Διαιτολογία (Γενικά)
Βιομηχανία φιλοξενίας, ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ., τροφή και υπηρεσίες της
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Μάρκετινγκ τουριστικών προϊόντων πολιτιστικού τουρισμού: η περίπτωση του Μυστρά

Μεταπτυχιακή Εργασία 2521
Συγγραφέας:
Αποστολοπούλου, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-11-12
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιομηχανία φιλοξενίας, ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ., τροφή και υπηρεσίες της
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Τουριστικές επιχειρήσεις και βιώσιμη ανάπτυξη: η περίπτωση της Καλαμπάκας

Πτυχιακή Εργασία 9369
Συγγραφέας:
Γκαραγκάνη, Βαΐτσα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-12
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιομηχανία φιλοξενίας, ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ., τροφή και υπηρεσίες της
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού και βιώσιμη ανάπτυξη. Η περίπτωση του Δήμου Δράμας

Πτυχιακή Εργασία 19983
Συγγραφέας:
Γκερμένι, Χρήστος Μ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-02-16
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Βιομηχανία φιλοξενίας, ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ., τροφή και υπηρεσίες της
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Η συμβολή του τουριστικού τομέα στη βιώσιμη ανάπτυξη του Νομού Δράμας: ο εσωτερικός τουρισμός

Πτυχιακή Εργασία 3153
Συγγραφέας:
Λουλούδη, Αθηνά
Ημερομηνία κατάθεσης:
2004
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Βιομηχανία φιλοξενίας, ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ., τροφή και υπηρεσίες της
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Συστήματα συστάσεων στην τουριστική βιομηχανία

Μεταπτυχιακή Εργασία 19989
Συγγραφέας:
Τελώνης, Παναγιώτης Ν.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-02-21
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τεχνολογία της πληροφορίας
Βιομηχανία φιλοξενίας, ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ., τροφή και υπηρεσίες της
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Προσδιορισμός των παραγόντων για την υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον στρατηγικών στις τουριστικές επιχειρήσεις της Αττικής

Μεταπτυχιακή Εργασία 15912
Συγγραφέας:
Γκαραγκάνη, Βαΐτσα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-03-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Περιβαλλοντική προστασία
Βιομηχανία φιλοξενίας, ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ., τροφή και υπηρεσίες της
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Βιώσιμη οικονομική τουριστική ανάπτυξη της Καλαμάτας. Μελέτη περίπτωσης :Τουρισμός

Μεταπτυχιακή Εργασία 16402
Συγγραφέας:
Βουτσάς, Βασίλης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Οικονομία
Βιομηχανία φιλοξενίας, ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ., τροφή και υπηρεσίες της
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0