Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Ανάπτυξη εφαρμογής και δικτυακής πλατφόρμας (sensing platform) μέτρησης απόδοσης ασύρματων δικτύων για συσκευές iOS

Πτυχιακή Εργασία 14869
Συγγραφέας:
Κουντουράς, Αθανάσιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-01
Θεματικές Κατηγορίες:
Επιστήμες
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τεχνολογία
Τεχνολογία της πληροφορίας
Τηλεπικοινωνίες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Συλλογή δεδομένων κίνησης των ΜΜΜ με χρήση κινητών τηλεφώνων, με σκοπό την ενημέρωση του επιβατικού κοινού

Μεταπτυχιακή Εργασία 16435
Συγγραφέας:
Σουλιώτης, Νικόλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-03-28
Θεματικές Κατηγορίες:
Επιστήμες
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τεχνολογία της πληροφορίας
Τηλεπικοινωνίες
Μεταφορές και επικοινωνίες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Εφαρμογή απεικόνισης φωτογραφιών με βάση την τοποθεσία και τον προσανατολισμό σε κινητό Android

Πτυχιακή Εργασία 16907
Συγγραφέας:
Νούσιας, Αθανάσιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-10-30
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τεχνολογία της πληροφορίας
Τηλεπικοινωνίες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Διερεύνηση παραμέτρων χρήσης κοινωνικών δικτύων για αναζήτηση τουριστικών προορισμών: εφαρμογή Uses & Gratifications Theory

Μεταπτυχιακή Εργασία 17511
Συγγραφέας:
Κέννου, Μανθούλα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Τηλεπικοινωνίες
Βιομηχανία φιλοξενίας, ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ., τροφή και υπηρεσίες της
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Η τεχνολογία στην εκπαίδευση και η διείσδυση της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης στην Ελληνική επικράτεια

Μεταπτυχιακή Εργασία 17495
Συγγραφέας:
Ευαγγέλου, Φώτιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία της πληροφορίας
Εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Εξαγωγή γνώσης από δεδομένα κίνησης χρηστών

Μεταπτυχιακή Εργασία 17514
Συγγραφέας:
Λάμπου, Σοφία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-11
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τεχνολογία της πληροφορίας
Μεταφορές και επικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Σχεδίαση μιας Web-Based εφαρμογής τηλεδιάγνωσης

Πτυχιακή Εργασία 18051
Συγγραφέας:
Στεφανάκη, Ελευθερία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-11-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τηλεπικοινωνίες
Ιατρική (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Στρατηγικό και επιχειρηματικό μοντέλλο εταιρείας αεροδρομίου

Μεταπτυχιακή Εργασία 17894
Συγγραφέας:
Κόλιας, Νικόλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-25
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Επιχειρηματικότητα
Τηλεπικοινωνίες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Οπτικές επικοινωνίες για συστήματα οπτικής ίνας στο σπίτι

Μεταπτυχιακή Εργασία 18243
Συγγραφέας:
Γκανάς, Ιωάννης Β.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-02-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τηλεπικοινωνίες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Operator surveillance and billing in 5G D2D systems

Μεταπτυχιακή Εργασία 18249
Συγγραφέας:
Μπούτος, Αναστάσιος Ν.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-02-21
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τεχνολογία της πληροφορίας
Τηλεπικοινωνίες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Κινητές επικοινωνίες 5G: μια επισκόπηση των απαιτήσεων και τεχνολογιών: 5G συσκευή σε συσκευή, διασύνδεση με προσομοίωση MATLAB για την σύγκριση 4G με 5G

Μεταπτυχιακή Εργασία 17888
Συγγραφέας:
Αδαμόπουλος, Παναγιώτης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-11-02
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Τηλεπικοινωνίες
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Η διδασκαλία του μαθήματος πληροφορικής για κωφούς μέσω ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης

Μεταπτυχιακή Εργασία 18510
Συγγραφέας:
Κατσούλη, Νεφέλη Έλενα Γ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-21
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τηλεπικοινωνίες
Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. A technical and economic study of G.fast for rural areas

Μεταπτυχιακή Εργασία 17903
Συγγραφέας:
Καλεράντες, Ελευθέριος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-16
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Τηλεπικοινωνίες
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. SDN τεχνολογία, τα δίκτυα στην νέα εποχή

Μεταπτυχιακή Εργασία 17906
Συγγραφέας:
Σχισμένος, Ηλίας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-16
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τηλεπικοινωνίες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Ανάπτυξη εφαρμογής μουσικού παιχνιδιού σε mobile περιβάλλον

Πτυχιακή Εργασία 17953
Συγγραφέας:
Μάραντος, Βασίλειος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-11
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τηλεπικοινωνίες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. FarmIt: Ανάπτυξη ανοιχτής πλατφόρμας αγοράς γεωργικών προϊόντων μέσω κινητού τηλεφώνου

Πτυχιακή Εργασία 18225
Συγγραφέας:
Ζάρας, Αδαμάντιος Τ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-02-23
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τηλεπικοινωνίες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Πειραματικές μετρήσεις σε συστήματα επικοινωνιών ορατού φάσματος

Μεταπτυχιακή Εργασία 18319
Συγγραφέας:
Φραγιαδάκης, Γεώργιος Μ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τηλεπικοινωνίες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Αποτίμηση επίδοσης συστημάτων κινητών επικοινωνιών 5G με προσομοίωση στο OPNET

Πτυχιακή Εργασία 18387
Συγγραφέας:
Στυλιανού, Γεώργιος Γ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τηλεπικοινωνίες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Design and development of management functionality in the context of 5G infrastructures

Μεταπτυχιακή Εργασία 18384
Συγγραφέας:
Σταμπόλογλου, Ηλιάννα Σ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τηλεπικοινωνίες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Εφαρμογές τηλεϊατρικής στον ευρωπαϊκό χώρο: διατροφή ειδικών πληθυσμιακών ομάδων

Πτυχιακή Εργασία 19359
Συγγραφέας:
Γουρουντή, Σταυρούλα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2005
Θεματικές Κατηγορίες:
Τηλεπικοινωνίες
Ιατρική (Γενικά)
Διαιτολογία (Γενικά)
Τεχνολογία της πληροφορίας
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0