Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Μελέτη των απόψεων των κατοίκων της Αθήνας για τα οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα

Πτυχιακή Εργασία 16750
Συγγραφέας:
Τσουτσουλόπουλος, Δημήτριος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-10-08
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Η στάση των κατοίκων του Ν. Αττικής απέναντι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Πτυχιακή Εργασία 17721
Συγγραφέας:
Κονιάρη, Χριστίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2004-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Διατήρηση φυσικών πόρων
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Καλές πρακτικές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ΕΕ

Μεταπτυχιακή Εργασία 18401
Συγγραφέας:
Δημητρίου, Αντιγόνη Γ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-17
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Περιβαλλοντική αδειοδότηση υπεράκτιου αιολικού πάρκου στη Λευκάδα

Πτυχιακή Εργασία 18598
Συγγραφέας:
Τσαμαδιά, Μαρία Κ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-02
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Χωροθέτηση ΑΠΕ στη νήσο Μύκονο με τη χρήση της πολυκριτιριακής μεθόδου ανάλυσης

Πτυχιακή Εργασία 19064
Συγγραφέας:
Πολυκανδριώτης, Δημήτρης Κ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Καταναλωτικές συνήθειες των φοιτητών ως προς τη χρήση ενεργειακών πόρων

Πτυχιακή Εργασία 19317
Συγγραφέας:
Σουλίου, Αγλαΐα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαχείριση νοικοκυριού. Εκπαίδευση καταναλωτών
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Οι κοινωνικές επιπτώσεις των αιολικών πάρκων στους κατοίκους της νήσου Λέσβου

Πτυχιακή Εργασία 19329
Συγγραφέας:
Καπετάνιου, Ασπασία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008
Θεματικές Κατηγορίες:
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Ενέργεια και περιβάλλον: χρήση ανανεώσιμων πηγών ενεργείας στην Κύπρο

Πτυχιακή Εργασία 7040
Συγγραφέας:
Σιεηττάνη, Κωνσταντία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-11-20
Θεματικές Κατηγορίες:
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Περιβαλλοντική προστασία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Προσδιοριστικοί παράγοντες ζήτησης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στον οικιακό χώρο

Πτυχιακή Εργασία 9534
Συγγραφέας:
Γκενούδη, Παυλίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-11-24
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Θέρμανση και ψύξη των δομημένων χώρων μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας: Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες που συμβάλλουν στη διάδοση των γεωθερμικών αντλιών θερμότητας (ΓΑΘ) στον οικιακό τομέα

Διδακτορική Διατριβή 15440
Συγγραφέας:
Καρύτσας, Σπυρίδων
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-02-17
Θεματικές Κατηγορίες:
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Μελέτη των απόψεων κατοίκων της Λευκωσίας για την ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών συστημάτων στον οικιακό χώρο

Πτυχιακή Εργασία 9349
Συγγραφέας:
Λοΐζου, Κλαίρια
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-08-05
Θεματικές Κατηγορίες:
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο νομό Ηρακλείου Κρήτης

Πτυχιακή Εργασία 14220
Συγγραφέας:
Λεμονιά, Ευφροσύνη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2002
Θεματικές Κατηγορίες:
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Προσδιοριστικοί παράγοντες της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον οικιακό χώρο

Πτυχιακή Εργασία 9277
Συγγραφέας:
Καμπέρη, Δήμητρα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-03-12
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Πολυκριτηριακή ανάλυση ενεργειακής ανεξαρτητοποίησης από ΑΠΕ: περιπτωσιολογική μελέτη

Μεταπτυχιακή Εργασία 19459
Συγγραφέας:
Βαρδόπουλος, Ιωάννης Ε.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-09-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Η Χωρική ανάλυση της κατανάλωσης καυσίμων στην Ελλάδα

Μεταπτυχιακή Εργασία 20734
Συγγραφέας:
Κολοβός - Mαρκόπουλος, Γεώργιος - Στέφανος Ι.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Μαθηματική γεωγραφία. Χαρτογραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Πράσινη ανάπτυξη και επενδύσεις Α.Π.Ε. στη νησιωτική περιφέρεια: η περίπτωση της περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου

Μεταπτυχιακή Εργασία 3694
Συγγραφέας:
Κατσούλα, Αθανασία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-08-07
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Περιβαλλοντικός σχεδιασμός: περιβαλλοντικές επιπτώσεις αιολικού πάρκου

Μεταπτυχιακή Εργασία 2483
Συγγραφέας:
Δελλής, Γ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2005
Θεματικές Κατηγορίες:
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Περιβαλλοντική τεχνολογία
Περιβαλλοντική διαχείριση
Περιβαλλοντική προστασία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Η συμβολή της τεχνολογίας στην ανάπτυξη των περιφερειών της Ελλάδος: η περίπτωση των φωτοβολταϊκών συστημάτων στην περιφέρεια Θεσσαλίας

Πτυχιακή Εργασία 9840
Συγγραφέας:
Γρατσάνη, Αθηνά
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-11-24
Θεματικές Κατηγορίες:
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Περιβαλλοντική τεχνολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Κοινωνική αποδοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα

Πτυχιακή Εργασία 9696
Συγγραφέας:
Κουβαρά, Ιωάννα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-05-11
Θεματικές Κατηγορίες:
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Κτίρια μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης-οι περιπτώσεις του τεχνολογικού πολιτιστικού πάρκου Λαυρίου και της εταιρίας ΑΒΑΞ

Πτυχιακή Εργασία 19411
Συγγραφέας:
Ράπτη, Θωμαή
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014
Θεματικές Κατηγορίες:
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0