Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Ποιοτικά τρόφιμα και ξένο εργατικό δυναμικό: η συμβολή των μεταναστών στα τοπικά παραγωγικά συστήματα

Μεταπτυχιακή Εργασία 18375
Συγγραφέας:
Κογιάννου, Παναγιώτα Α.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Αποικίες και αποικιοκρατία. Αποδημία και εποίκηση. Διεθνής μετανάστευση
Γεωργική οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Αγροτικοί συνεταιρισμοί

Πτυχιακή Εργασία 14500
Συγγραφέας:
Κωνσταντίνου, Χρυστάλλα
Γεωργίου, Ευρύκλεια
Ημερομηνία κατάθεσης:
1998-11
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωργία (Γενικά)
Γεωργική οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Ο ρόλος του αγροτικού νοικοκυριού στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου

Πτυχιακή Εργασία 14436
Συγγραφέας:
Δημητρίου, Σωτηρία
Φωτίου, Άννα Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2000
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Γεωργική οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Κοινωνικοοικονομικές μεταμορφώσεις της αγροτικής κοινότητας στη Δυτική Θράκη: η περίπτωση του Ν. Ροδόπης

Πτυχιακή Εργασία 14320
Συγγραφέας:
Σοφιανού, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
1997
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Γεωργική οικονομία
Γεωγραφία. Ανθρωπολογία. Αναψυχή
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Φαρμακευτικά φυτά και τοπικη και περιφερειακή ανάπτυξη: η περίπτωση ενός μοντέλου τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης στο πλαίσιο της συμβολαϊκής γεωργίας στην Ελλάδα

Μεταπτυχιακή Εργασία 5271
Συγγραφέας:
Τσιγαρίδα, Ευανθία Αικατερίνη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-12-21
Θεματικές Κατηγορίες:
Φαρμακολογία
Γεωργική οικονομία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Αγροοικοτεχνικοί - αγροβιοτεχνικοί και αγροτουριστικοί συνεταιρισμοί στην Ελλάδα: υφιστάμενη κατάσταση, κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά και διερεύνηση των προοπτικών επιβίωσης και ανάπτυξης

Πτυχιακή Εργασία 14166
Συγγραφέας:
Καραμέτου, Παναγιώτα
Ημερομηνία κατάθεσης:
1998
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Γεωργική οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Ο ρόλος του αγροτικού νοικοκυριού στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της αγροτικής κοινότητας και της περιφέρειας γενικότερα : η περίπτωση της νήσου Νάξου

Πτυχιακή Εργασία 14228
Συγγραφέας:
Μαγκανάρη, Κυριακή
Ημερομηνία κατάθεσης:
1999
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Γεωργική οικονομία
Οικιακή οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Ο ρόλος του αγροτικού νοικοκυριού της Κύπρου στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του νησιού

Πτυχιακή Εργασία 14440
Συγγραφέας:
Εγγλέζου, Αντρούλα
Μουστάκα, Γεωργία
Ημερομηνία κατάθεσης:
1998-11
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Γεωργική οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Μάρκετινγκ τυπικών αγροτικών προϊόντων: Καταγραφή παρουσίας και διερεύνηση απόψεων στα ελληνικά εστιατόρια στο Αμβούργο Γερμανίας

Πτυχιακή Εργασία 3216
Συγγραφέας:
Σπινθάκης, Χαρίδημος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010
Θεματικές Κατηγορίες:
Τροφή, τρόφιμα και επισιτισμός
Γεωργική οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Η βιολογική γεωργία: η ελληνική και η ευρωπαϊκή εμπειρία

Πτυχιακή Εργασία 13620
Συγγραφέας:
Αστραπέλλου, Ξανθή
Βουδούρη, Ευγενία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2001
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωργική οικονομία
Γεωργία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Κοινωνικοοικονομική αξιολόγηση του αγροτικού τομέα: η περίπτωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων του νομού Καρδίτσας

Πτυχιακή Εργασία 14250
Συγγραφέας:
Νταντάμη, Παρασκευή
Ημερομηνία κατάθεσης:
2002
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Γεωργική οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Σχεδιασμός υποδείγματος μέτρησης της αγροτικής ανάπτυξης και αξιολόγησης των πολιτικών

Διδακτορική Διατριβή 18613
Συγγραφέας:
Μπενάκη, Βασιλική
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωργική οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Συγκριτική αξιολόγηση δύο γειτονικών Καποδιστριακών Δήμων ως προς τους αναπτυξιακούς τους παράγοντες στην ελληνική περιφέρεια: η περίπτωση των Δήμων Δυστίων και Αυλώνος της Ν.Α. Ευβοίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 2066
Συγγραφέας:
Φώης, Χρήστος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-11-13
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωργική οικονομία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Τοπική αυτοδιοίκηση. Δήμοι
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Ήπιες μορφές τουρισμού στην Κύπρο

Πτυχιακή Εργασία 14476
Συγγραφέας:
Καλυβίτου, Άννα
Χούτρη, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
1998-11
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωργική οικονομία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Περιβαλλοντική προστασία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Αγροτουριστικές δραστηριότητες στην Ελλάδα. Αγροτουριστικά καταλύματα και προσφερόμενες υπηρεσίες: τάσεις και προοπτικές, με αξιολόγηση της διατήρησης της αυθεντικότητας: η περίπτωση της Δυτικής Θεσσαλίας

Πτυχιακή Εργασία 14162
Συγγραφέας:
Καραΐσκου, Αικατερίνη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2000-06
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνιολογία (Γενικά)
Γεωργική οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Η κοινωνικοοικονομική αξιολόγηση του αγροτικού τομέα: η περίπτωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων του Νομού Ηλείας

Πτυχιακή Εργασία 14102
Συγγραφέας:
Αυγουστίνου, Σοφία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2004
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Γεωργική οικονομία
Γεωργία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Η ανάπτυξη του αγροτουρισμού στο νομό Ευρυτανίας

Πτυχιακή Εργασία 14576
Συγγραφέας:
Ράμμου, Βασιλική
Σούλη Χριστοφίδη, Παρασκευή
Ημερομηνία κατάθεσης:
2000-01
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωργική οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Η εξέλιξη χρήσεων γης στο ορεινό χωριό Πράμαντα, νομού Ιωαννίνων

Μεταπτυχιακή Εργασία 6471
Συγγραφέας:
Παπάζογλου, Σοφία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-07-20
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιομηχανία. Χρήση γης. Εργασία
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Γεωργική οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Γαλακτοκομικά προϊόντα και ποιοτικές ενδείξεις ΠΟΠ-ΠΓΕ – Εμπειρική διερεύνηση στο ελληνικό γιαούρτι

Μεταπτυχιακή Εργασία 21580
Συγγραφέας:
Αθανασόπουλος, Ευάγγελος, Βασίλειος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-03
Θεματικές Κατηγορίες:
Επιχειρηματικότητα
Γεωργική οικονομία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Η συνεταιριστική γαλακτοβιομηχανία ΔΩΔΩΝΗ και η συμβολή της στην ανάπτυξη της περιοχής

Μεταπτυχιακή Εργασία 7648
Συγγραφέας:
Λαζάνη, Αδαμαντία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-05-19
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωργική οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0