Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Ανακύκλωση συσσωρευτών μολύβδου

Μεταπτυχιακή Εργασία 14851
Συγγραφέας:
Κιαπίδης, Σάββας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική διαχείριση
Περιβαλλοντικές επιστήμες
Λύματα και συστήματα διάθεσης λυμάτων
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Προστατευόμενη περιοχή Δίρφυς: δάσος Στενής-Δέλφι: διερεύνηση των αντιλήψεων των κατοίκων της Χαλκίδας και της Στενής

Πτυχιακή Εργασία 17729
Συγγραφέας:
Ρούκη, Όλγα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2006
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική προστασία
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Η Αστική Γεωργία στην Ελλάδα, η περίπτωση του δημοτικού λαχανόκηπου Αγίων Αναργύρων-Καματερού και Φυλής

Μεταπτυχιακή Εργασία 17463
Συγγραφέας:
Δουδουμόπουλος, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Γεωργία (Γενικά)
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Διαχρονική αξιολόγηση και χαρτογράφηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών στα Ιόνια Νησιά

Μεταπτυχιακή Εργασία 17537
Συγγραφέας:
Lorilla, Roxanne Suzette
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Μαθηματική γεωγραφία. Χαρτογραφία
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Δυναμική μεταβολή των χρήσεων/καλύψεων γης και του Τοπίου των Ιονίων Νήσων και η επίδραση των κοινωνικοοικονομικών παραμέτρων

Μεταπτυχιακή Εργασία 17543
Συγγραφέας:
Κεφαλάς, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Βιομηχανία. Χρήση γης. Εργασία
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Βελτιστοποίηση δρομολογίων συλλογής αστικών απορριμμάτων με την αξιοποίηση των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών

Μεταπτυχιακή Εργασία 18078
Συγγραφέας:
Δημητράκη, Αικατερίνη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Περιβαλλοντική διαχείριση
Τεχνολογία της πληροφορίας
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Στρατηγικές διαχείρισης του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των αστικών στερεών αποβλήτων για την Ελλάδα

Μεταπτυχιακή Εργασία 14398
Συγγραφέας:
Πασχάλη, Μαρουλιώ
Ημερομηνία κατάθεσης:
2004
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Περιβαλλοντική και οικονομική ανάλυση των τοπικών σχεδίων διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο δήμο Λαμιέων

Μεταπτυχιακή Εργασία 18461
Συγγραφέας:
Γλουστιάνου, Κωνσταντίνα Ι.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-20
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Περιβαλλοντική διαχείριση
Τοπική αυτοδιοίκηση. Δήμοι
Οικιακή οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Μελέτη χωροθέτησης ΧΥΤΥ στη νήσο Άνδρο με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

Μεταπτυχιακή Εργασία 18456
Συγγραφέας:
Δίγκας, Κωνσταντίνος Δ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-20
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Μαθηματική γεωγραφία. Χαρτογραφία
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Εκτίμηση επικινδυνότητας και τρωτότητας στους παράκτιους κινδύνους, της παράκτιας ζώνης Νεάπολης – Μαλέα (ΝΑ Πελοποννήσου)

Μεταπτυχιακή Εργασία 18485
Συγγραφέας:
Ντίνης, Απόστολος Β.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-21
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Φυσικές καταστροφές
Περιβαλλοντική διαχείριση
Υδρολογία. Ύδατα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Φυσικοχημικές παράμετροι κατά τη επεξεργασία ιλύος από το βιολογικό καθαρισμό της Κω με τη μέθοδο της κομποστοποίησης

Μεταπτυχιακή Εργασία 14658
Συγγραφέας:
Λεμονιά, Ευφροσύνη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2005
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων του Νομού Τρικάλων

Μεταπτυχιακή Εργασία 14390
Συγγραφέας:
Κουτσομήτρου, Θεοδώρα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2004
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική διαχείριση
Λύματα και συστήματα διάθεσης λυμάτων
Οικιακή οικονομία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Διαχείριση αποβλήτων: το παράδειγμα της Κρήτης

Πτυχιακή Εργασία 18369
Συγγραφέας:
Μαρτίνης, Γεώργιος Ν.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Περιβαλλοντική διαχείριση
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Πράσινες προμήθειες σε διατροφικά αγαθά

Μεταπτυχιακή Εργασία 18494
Συγγραφέας:
Μπουρλίδη, Καλλιόπη Α.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-21
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Περιβαλλοντική διαχείριση
Τροφή, τρόφιμα και επισιτισμός
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Γεωργική οικολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων στην Άνδρο

Πτυχιακή Εργασία 18606
Συγγραφέας:
Χαλά, Άρτεμις Ε.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-02
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης στην βιομηχανία και μελέτη εφαρμογής στην βιομηχανία τροφίμων Zest Αραπάκη

Μεταπτυχιακή Εργασία 14382
Συγγραφέας:
Καλτσογιάννη, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2004
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Μελέτη του πλαισίου διαχειρίσεως επιχειρησιακής συνέχειας (Business Continuity Management)

Μεταπτυχιακή Εργασία 18378
Συγγραφέας:
Κατής, Άγγελος Ν.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-16
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Φυσικές καταστροφές
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Μικρές και Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ( ISO 14001, EMAS)

Μεταπτυχιακή Εργασία 17994
Συγγραφέας:
Λιβανός, Αντώνιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-20
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Επιχειρηματικότητα
Περιβαλλοντική διαχείριση
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Οι μονάδες αφαλάτωσης στην Κύπρο, η σημασία τους στη διαχείριση των υδατίνων πόρων και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Πτυχιακή Εργασία 14132
Συγγραφέας:
Γεωργίου, Μαριάννα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-03-12
Θεματικές Κατηγορίες:
Υδρολογία. Ύδατα
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Κοινωνική και οικονομική αποδοχή των πράσινων σημείων διαχείρισης στερεών αποβλήτων από τους κατοίκους του Δήμου Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας

Μεταπτυχιακή Εργασία 18381
Συγγραφέας:
Παπαθεοδώρου, Ευγενία Ι.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0