Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Vulnerability and Risk of archaeological sites to geological – geomorphological processes

Διδακτορική Διατριβή 15416
Συγγραφέας:
Μίνου-Μινοπούλου, Δέσποινα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-11-12
Θεματικές Κατηγορίες:
Φυσικές καταστροφές
Γεωλογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Aστικός σχεδιασμός κατά κυμάτων καύσωνα

Πτυχιακή Εργασία 14813
Συγγραφέας:
Γκοντσεαρούκ, Αλεξάντρ
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-03-13
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Φυσικές καταστροφές
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Η πλημμύρα του 1953 στη Βόρεια Θάλασσα και οι αλλαγές που επέφερε στην αντιπλημμυρική προστασία Αγγλίας και Ολλανδίας

Πτυχιακή Εργασία 14811
Συγγραφέας:
Γλυνού, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-03-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Φυσικές καταστροφές
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Οι επιπτώσεις των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών στην Δημόσια Υγεία

Μεταπτυχιακή Εργασία 14831
Συγγραφέας:
Καραγιαννοπούλου, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Φυσικές καταστροφές
Δημόσια υγεία. Υγιεινή. Προληπτική ιατρική
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Κίνδυνος της παράκτιας ζώνης του δήμου Αιγιαλείας στα θαλάσσια κύματα βαρύτητας (tsunami)

Πτυχιακή Εργασία 14983
Συγγραφέας:
Σχίζας, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-21
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Φυσικές καταστροφές
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Εκτίμηση πλημμυρικής επικινδυνότητας περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας & Κατευθύνσεις βιώσιμου χωρικού σχεδιασμού

Μεταπτυχιακή Εργασία 16670
Συγγραφέας:
Γιαμαλάκη, Δέσποινα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-10-26
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Φυσικές καταστροφές
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Συγκριτική μελέτη του σεισμού στο Ιζμίτ (Τουρκία -1999) και του σεισμού της L’ Aquila (Ιταλία -2009) ως προς την διαχείριση της έκτακτης ανάγκης

Μεταπτυχιακή Εργασία 16478
Συγγραφέας:
Στεφάνου, Ευαγγελία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-02
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Ηφαίστεια και σεισμοί
Φυσικές καταστροφές
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Ανάδειξη τρωτότητας, έκθεσης και προσαρμοστικότητας μιας περιοχής έναντι του κινδύνου των δασικών πυρκαγιών. Περίπτωση μελέτης: Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας"

Μεταπτυχιακή Εργασία 16532
Συγγραφέας:
Χουρδάκης, Νικόλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-02
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Φυσικές καταστροφές
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Εκτίμηση της επιδεκτικότητας στους φυσικούς κινδύνους και πολεοδομική εξέλιξη της παράκτιας ζώνης του Ν. Πιερίας / Παραλία Κατερίνης

Μεταπτυχιακή Εργασία 16718
Συγγραφέας:
Μαυροματίδη, Ασημίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-10-30
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Φυσικές καταστροφές
Υδρολογία. Ύδατα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Σχηματίζοντας δίκτυα επικοινωνίας των νοσηλευτικών ιδρυμάτων σε έκτακτη κατάσταση σε περίπτωση φυσικής καταστροφής διαπερνώντας τον αστικό ιστό του μητροπολιτικού κέντρου της Αθήνας

Μεταπτυχιακή Εργασία 16735
Συγγραφέας:
Παναγοπούλου, Δήμητρα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-10-30
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Φυσικές καταστροφές
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Η συνεισφορά του Όπλου του Μηχανικού του Ελληνικού Στρατού στην αντιμετώπιση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών

Μεταπτυχιακή Εργασία 14787
Συγγραφέας:
Δεληγεωργίου, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Φυσικές καταστροφές
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Δημιουργία WEB-GIS Εφαρμογής Απεικόνισης και Διαχείρισης Πλημμυρικών Δεδομένων Κοινοτικής Οδηγίας 2007/60/ΕΚ

Πτυχιακή Εργασία 16830
Συγγραφέας:
Χατζής, Ιωάννης-Ραφαήλ
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-11-10
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Φυσικές καταστροφές
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Μελέτη της επικινδυνότητας του Ν. Ηλείας στους παράκτιους φυσικούς κινδύνους με τη χρήση των ΣΓΠ

Μεταπτυχιακή Εργασία 16920
Συγγραφέας:
Κεφάλα, Θεοδώρα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-10-27
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Φυσικές καταστροφές
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Πλημμύρες σε αστικά περιβάλλοντα: η περίπτωση του Δήμου Πειραιά

Μεταπτυχιακή Εργασία 17563
Συγγραφέας:
Πέρρου, Κωνσταντίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Φυσικές καταστροφές
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής και μέτρα αντιμετώπισης για τη περιοχή της Αυστραλίας

Πτυχιακή Εργασία 17376
Συγγραφέας:
Βάσιλα, Αλεξία Ευσταθία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-13
Θεματικές Κατηγορίες:
Κλιματολογία
Φυσικές καταστροφές
Περιβαλλοντική μόλυνση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Δημιουργία εφαρμογής για την αποτύπωση των κεραυνών στο χώρο της Ελλάδας σε πραγματικό χρόνο

Πτυχιακή Εργασία 17385
Συγγραφέας:
Μεντζελόπουλος, Παναγιώτης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τεχνολογία της πληροφορίας
Φυσικές καταστροφές
Μαθηματική γεωγραφία. Χαρτογραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Παραλληλοποίηση αλγορίθμων χαρτογράφησης καμένων εκτάσεων σε δορυφορικά δεδομένα

Πτυχιακή Εργασία 17398
Συγγραφέας:
Κανακάρης, Νικόλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τεχνολογία της πληροφορίας
Μαθηματική γεωγραφία. Χαρτογραφία
Φυσικές καταστροφές
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Ζωνοποίηση επιδεκτικότητας σε εκδήλωση κατολίσθησης στον Νομό Αρκαδίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 17566
Συγγραφέας:
Γιάνναρης, Ιωάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Μαθηματική γεωγραφία. Χαρτογραφία
Φυσικές καταστροφές
Διατήρηση εδάφους και προστασία
Γεωλογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Ανάλυση των παραγόντων που συνθέτουν απειλή από δασική πυρκαγιά στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Αιγάλεω ως βάση για το σχεδιασμό αντιπυρικής προστασίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 17560
Συγγραφέας:
Ρουμελιώτου, Αλίκη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Φυσικές καταστροφές
Περιβαλλοντική προστασία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Οι έννοιες της τρωτότητας και της προσαρμοστικότητας στους τεχνολογικούς κινδύνους

Μεταπτυχιακή Εργασία 14907
Συγγραφέας:
Μαύρου, Ελένη
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Περιβαλλοντική τεχνολογία
Φυσικές καταστροφές
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0