Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Ποσοτική γεωμορφολογική ανάλυση του υδρογραφικού δικτύου του χειμάρρου Ποταμούλα

Πτυχιακή Εργασία 16789
Συγγραφέας:
Μιχαηλίδου, Φωτεινή Αργυρώ
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-10
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Γεωλογία
Υδρολογία. Ύδατα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Εκτίμηση της επιδεκτικότητας στους φυσικούς κινδύνους και πολεοδομική εξέλιξη της παράκτιας ζώνης του Ν. Πιερίας / Παραλία Κατερίνης

Μεταπτυχιακή Εργασία 16718
Συγγραφέας:
Μαυροματίδη, Ασημίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-10-30
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Φυσικές καταστροφές
Υδρολογία. Ύδατα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Συσχέτιση ρηγμάτων - κλάδων υδρογραφικού δικτύου και ακτογραμμής της νήσου Ικαρίας με τη χρήση Σ.Γ.Π.

Πτυχιακή Εργασία 16814
Συγγραφέας:
Κατσίμπας, Σπυρίδων
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-10-21
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Τεκτονική γεωλογία
Υδρολογία. Ύδατα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Γεωμορφολογική μελέτη του υδρογραφικού δικτύου και του δελταϊκού ριπιδίου του Χείμαρρου Ξηροπόταμος (Βόρεια Εύβοια)

Πτυχιακή Εργασία 16817
Συγγραφέας:
Θεοφίλου, Σωτηριάννα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-10-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Υδρολογία. Ύδατα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Investigation on the correlation of remote sensing satellite data, environmental parameters and measurements of 137 CS activity concentrations in the Greek marine environment through the development of a geographical information system (GIS): a preliminary approach

Μεταπτυχιακή Εργασία 17554
Συγγραφέας:
Μαυροκεφάλου, Γεωργία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-17
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Υδρολογία. Ύδατα
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Γεωμορφολογική διάπλαση της υφαλοκρηπίδας του Ιονίου Πελάγους έμπροσθεν του Αμβρακικού Κόλπου

Πτυχιακή Εργασία 18310
Συγγραφέας:
Καραδήμα, Γεωργία Μάνθα Ν.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-07
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Γεωλογία
Υδρολογία. Ύδατα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Μελέτη της σχέσης των αλλουβιακών ριπιδίων της Λίμνης Κερκίνης και των λεκανών απορροής τους με χρήση Σ.Γ.Π.

Μεταπτυχιακή Εργασία 18346
Συγγραφέας:
Λεβέντης, Σωτήρης Ν.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Υδρολογία. Ύδατα
Γεωλογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Ανάπτυξη μοντέλων επιφανειακής απορροής και εκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου, στην υδρολογική λεκάνη του Σπερχειού ποταμού, με την αξιοποίηση Σ.Γ.Π. και Τηλεπισκόπησης

Μεταπτυχιακή Εργασία 18344
Συγγραφέας:
Σταθόπουλος, Νικόλαος Ι.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Υδρολογία. Ύδατα
Έδαφος. Εδαφολογία
Τεχνολογία της πληροφορίας
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Εκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου στο ρέμα Γιαννούλας (Θριάσιο Πεδίο)

Πτυχιακή Εργασία 18422
Συγγραφέας:
Καραντζιά, Μαριάνθη Γ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-20
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Φυσικές καταστροφές
Υδρολογία. Ύδατα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Εκτίμηση επικινδυνότητας και τρωτότητας στους παράκτιους κινδύνους, της παράκτιας ζώνης Νεάπολης – Μαλέα (ΝΑ Πελοποννήσου)

Μεταπτυχιακή Εργασία 18485
Συγγραφέας:
Ντίνης, Απόστολος Β.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-21
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Φυσικές καταστροφές
Περιβαλλοντική διαχείριση
Υδρολογία. Ύδατα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Εκτίμηση πλημμυρικής επικινδυνότητας της λεκάνης απορροής του ποταμού Αράχθου με την αξιοποίηση των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών

Μεταπτυχιακή Εργασία 18552
Συγγραφέας:
Χασαπίδη Μαυροειδή, Ευθαλία Ροζαλίντα Γ.-Θ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Φυσικές καταστροφές
Υδρολογία. Ύδατα
Μαθηματική γεωγραφία. Χαρτογραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά και Περιβαλλοντικός Δείκτης Ευαισθησίας σε πετρελαϊκή ρύπανση των παραλιών της νήσου Ίου

Πτυχιακή Εργασία 18601
Συγγραφέας:
Λεβέντης, Παναγιώτης Π.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-02-13
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Θαλάσσια ρύπανση
Υδρολογία. Ύδατα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Γεωμορφολογικές διεργασίες στην παράκτια περιοχή μεταξύ Dagmar-Dibab, Β.Α. Ομάν, Αραβική Χερσόνησος

Πτυχιακή Εργασία 18476
Συγγραφέας:
Γεωργοπούλου, Μαρία Ιωάννα Β.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-21
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Γεωλογία
Υδρολογία. Ύδατα
Μαθηματική γεωγραφία. Χαρτογραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Οι μονάδες αφαλάτωσης στην Κύπρο, η σημασία τους στη διαχείριση των υδατίνων πόρων και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Πτυχιακή Εργασία 14132
Συγγραφέας:
Γεωργίου, Μαριάννα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-03-12
Θεματικές Κατηγορίες:
Υδρολογία. Ύδατα
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Συγκριτικές παρατηρήσεις μεταξύ των υδατικών διαμερισμάτων Ηπείρου και Νήσων Αιγαίου

Πτυχιακή Εργασία 18416
Συγγραφέας:
Γκιώζος, Δημήτριος Α.
Μαζιώτης, Γεώργιος Α.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-20
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Υδρολογία. Ύδατα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Υπολογισμός της παράκτιας επικινδυνότητας της νήσου Κεφαλονιάς μέσω της χρήσης Γεγωραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

Μεταπτυχιακή Εργασία 18442
Συγγραφέας:
Βαλλάτου, Μαρία Σ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-20
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Φυσικές καταστροφές
Γεωλογία
Υδρολογία. Ύδατα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Οι πλημμύρες στο λεκανοπέδιο Αθηνών: αίτια και προτάσεις αντιμετώπισης

Πτυχιακή Εργασία 14678
Συγγραφέας:
Καρβέλου, Βάια
Πούλου, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
1999
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντικές επιστήμες
Υδρολογία. Ύδατα
Γεωλογία
Φυσικές καταστροφές
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Ποσοτική γεωμορφολογική ανάλυση του υδρογραφικού δικτύου του ρέματος Καμάρα (περιοχή Μεγάρων, Νομού Αττικής)

Πτυχιακή Εργασία 14068
Συγγραφέας:
Οικονόμου, Αναστασία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2004-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Γεωλογία
Υδρολογία. Ύδατα
Τεκτονική γεωλογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Η αποξήρανση της λίμνης των Γιαννιτσών και η επίδραση στον οικονομικό τομέα και στο περιβάλλον

Πτυχιακή Εργασία 14616
Συγγραφέας:
Τσομπανάκη, Βασιλική
Γεωργίου, Ζωγραφιά
Ημερομηνία κατάθεσης:
2001
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική διαχείριση
Περιβαλλοντική μόλυνση
Υδρολογία. Ύδατα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Διαχείριση υδατικών πόρων του Νομού Τρικάλων

Πτυχιακή Εργασία 18878
Συγγραφέας:
Κουτσομήτρου, Θεοδώρα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2001
Θεματικές Κατηγορίες:
Υδρολογία. Ύδατα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0