Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Ανάλυση εικονογράφησης των ελληνικών εγχειριδίων γεωλογίας - γεωγραφίας του Γυμνασίου

Μεταπτυχιακή Εργασία 17540
Συγγραφέας:
Κουλοβασίλη, Χαρίκλεια
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Γεωλογία
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Η καταγραφή των στάσεων και αντιλήψεων των καθηγητών των Δημοσίων Επαγγελματικών Λυκείων όσον αφορά την προώθηση της Δημόσιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Μεταπτυχιακή Εργασία 17460
Συγγραφέας:
Μανίκας, Θωμάς
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Ανάλυση ιδιωτικού κόστους και δεικτών ποιότητας των Επαγγελματικών Λυκείων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Μεταπτυχιακή Εργασία 17469
Συγγραφέας:
Ανέστης, Δημήτριος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-19
Θεματικές Κατηγορίες:
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Πληροφοριακά Συστήματα και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους στην Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μελέτη περίπτωσης: Myschool

Μεταπτυχιακή Εργασία 18270
Συγγραφέας:
Μαραβέλια, Σοφία Ε.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-02-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τεχνολογία της πληροφορίας
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Υλοποίηση ηλεκτρονικού απουσιολογίου στη Δ/μια Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακή Εργασία 18276
Συγγραφέας:
Κατσαμάγκος, Αντωνιος Σ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-02-28
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Η οικογενειακή κατάσταση μαθητών Γυμνασίου και η επίδραση της στις αντιλήψεις των μαθητών, για τις σχολικές επιδόσεις και τη σχέση τους με τους εκπαιδευτικούς τους

Πτυχιακή Εργασία 14178
Συγγραφέας:
Κατσαρού, Αγγελική
Ημερομηνία κατάθεσης:
2002
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Δείκτης Νοημούνης, κίνητρα, στρατηγικές μάθησης και σχολικές επιδόσεις μαθητών Γυμνασίου

Μεταπτυχιακή Εργασία 18427
Συγγραφέας:
Καλλιακμάνη, Αγγελική Β.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-20
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Συνείδηση, νόηση
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Κίνητρα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Η προσωπικότητα των μαθητών Γυμνασίου και η σχέση της με την πατρική τυπολογία

Μεταπτυχιακή Εργασία 18133
Συγγραφέας:
Παναγιωτοπούλου, Ευτυχία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-11-21
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Μεταπτυχιακή Εργασία 18279
Συγγραφέας:
Σεγκουνάς, Χρήστος Α.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-02-28
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Μικρασιάτες πρόσφυγες στα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Ταυτότητες σε μια διαχρονική θεώρηση.

Μεταπτυχιακή Εργασία 18000
Συγγραφέας:
Σπαθοπούλου, Μαρίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-11-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Ιστορία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Φραγμοί στη δημιουργικότητα των εφήβων. Διερεύνηση της σχέσης τους με τη δημιουργική αυτεπάρκεια και το δημιουργικό δυναμικό

Μεταπτυχιακή Εργασία 18540
Συγγραφέας:
Μπελογιάννη, Βασιλική Δ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Η εξέλιξη της επιστήμης διαιτολογίας - διατροφής στην Ελλάδα

Πτυχιακή Εργασία 13922
Συγγραφέας:
Ψαρρά, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2002-01
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαιτολογία (Γενικά)
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Ανώτατη εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Μορφές αξιολόγησης της επίδοσης του μαθητή σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Λάρισας

Πτυχιακή Εργασία 19278
Συγγραφέας:
Ζιώγα, Βάια Χ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-07-13
Θεματικές Κατηγορίες:
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Επαγγελματικό στρές & σύνδρομο επαγγελματικη΄ς εξουθένωσης εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση: περίπτωση σχολείων του καλλικρατικού δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Μεταπτυχιακή Εργασία 18903
Συγγραφέας:
Χρυσούλη, Φωτεινή Δ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-17
Θεματικές Κατηγορίες:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Τρόποι διαχείρισης διαπροσωπικών συγκρούσεων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Αντιλήψεις εκπαιδευτικών και διευθυντικών στελεχών

Μεταπτυχιακή Εργασία 16382
Συγγραφέας:
Βασιλοπανάγου, Αναστασία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-04-05
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Συμπεριφορά των καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την ανταλλαγή γνώσης: εμπειρική προσέγγιση

Μεταπτυχιακή Εργασία 8027
Συγγραφέας:
Καραστάθη, Βασιλική
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-04-12
Θεματικές Κατηγορίες:
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Διδασκαλία (Αρχές και πρακτική)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Αντιλήψεις διευθυντριών για την άσκηση του ρόλου τους στην ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση: η περίπτωση της περιφέρειας Γ’ Αθήνας

Μεταπτυχιακή Εργασία 18913
Συγγραφέας:
Μπιζίμη, Σταυρούλα Δ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Απόψεις μαθητών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το πρόγραμμα "Ψηφιακή τάξη"

Πτυχιακή Εργασία 6184
Συγγραφέας:
Καραγεώργου, Βασιλική
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-10-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Τεχνολογία της πληροφορίας
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Διερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων των γυναικών εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Αττικής αναφορικά με την διοικητική τους εξέλιξη

Μεταπτυχιακή Εργασία 21742
Συγγραφέας:
Κύτρου, Καλλιόπη, Δημοσθένης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-12
Θεματικές Κατηγορίες:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Συναισθηματική νοημοσύνη και σχολική επίδοση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακή Εργασία 2116
Συγγραφέας:
Γιαννοπούλου, Γεωργία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-04-07
Θεματικές Κατηγορίες:
Ψυχολογία
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Εκπαίδευση
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0