Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Ψυχο-κοινωνικά γνωρίσματα και διανθρώπινες σχέσεις σε δείγμα μαθητών από την Κύπρο

Πτυχιακή Εργασία 16496
Συγγραφέας:
Μιχαήλ, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-11
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Ψυχολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Δυναμική αξιολόγηση και δημιουργικό δυναμικό

Πτυχιακή Εργασία 17318
Συγγραφέας:
Χαραλαμπίδη, Αλίκη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Συνείδηση, νόηση
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Η μέθοδος Project στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: ο "χρόνος" μέσα από τη γλώσσα, τα μαθηματικά και τον κινηματογράφο

Μεταπτυχιακή Εργασία 17472
Συγγραφέας:
Ρουμπάνη, Ελένη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-12
Θεματικές Κατηγορίες:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Διδασκαλία (Αρχές και πρακτική)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Οικονομική αξιολόγηση της πολιτικής των συγχωνεύσεων στα δημοτικά σχολεία: η περίπτωση της Π.Ε. Ευβοίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Μεταπτυχιακή Εργασία 17489
Συγγραφέας:
Τσιλέμου, Ελένη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με τη διαχείριση κρίσεων στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: η περίπτωση των Νομών Αττικής, Λακωνίας, Λάρισας

Μεταπτυχιακή Εργασία 18167
Συγγραφέας:
Παπαδαντωνάκης, Χρήστος Ε.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-12-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Ειδικές απόψεις της εκπαίδευσης
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Στάσεις και απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τις συγκρούσεις στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς: αιτίες και στρατηγικές διαχείρισης

Μεταπτυχιακή Εργασία 18459
Συγγραφέας:
Κριτσωτάκη, Μαρίνα Κ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-20
Θεματικές Κατηγορίες:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Διερεύνηση των απόψεων τελειοφοίτων και αποφοίτων Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης σχετικά με τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Μεταπτυχιακή Εργασία 18528
Συγγραφέας:
Παπούλια, Ολυμπία Κ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-21
Θεματικές Κατηγορίες:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Εκπαίδευση
Ανώτατη εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Πρωτότυπα διδακτικά σενάρια για τις εικαστικές τέχνες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η διάχυσή τους στη σχολική κοινότητα μέσω του διαδικτύου

Μεταπτυχιακή Εργασία 18525
Συγγραφέας:
Μουργιά, Ευθυμία Δ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-21
Θεματικές Κατηγορίες:
Διδασκαλία (Αρχές και πρακτική)
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Καλές τέχνες
Τεχνολογία της πληροφορίας
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Διερευνώντας τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την λειτουργία των συστεγαζόμενων δημοτικών σχολείων: η περίπτωση νομού Αττικής

Μεταπτυχιακή Εργασία 18390
Συγγραφέας:
Αρβανίτης, Νικόλαος Α.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-17
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ανατολικής Αττικής σχετικά με την αποτελεσματική λειτουργία του Συλλόγου Διδασκόντων και τον βαθμό επίδρασής του στο εξωδιδακτικό έργο των εκπαιδευτικών

Μεταπτυχιακή Εργασία 18430
Συγγραφέας:
Τσάλλα, Δήμητρα Β.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-20
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Η επαγγελματική ικανοποίηση και το εργασιακό άγχος των καθηγητών φυσικής αγωγής στην δημόσια και ιδιωτική πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μεταπτυχιακή Εργασία 18124
Συγγραφέας:
Σαμαράς, Απόστολος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-11-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Ψυχική υγεία
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Μάρκετινγκ υπηρεσιών στα δημόσια δημοτικά σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η συμβολή του στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των σχολικών μονάδων

Μεταπτυχιακή Εργασία 18453
Συγγραφέας:
Παναγουλοπούλου, Καλλιρρόη Α.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-20
Θεματικές Κατηγορίες:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στον Νομό Αττικής σχετικά με την επαγγελματική τους ικανοποίηση

Μεταπτυχιακή Εργασία 18473
Συγγραφέας:
Παραδείση, Μαρία Κ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-21
Θεματικές Κατηγορίες:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Προσέγγιση της ποιότητας των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: η περίπτωση των Δημοτικών Σχολείων του κεντρικού τομέα Αθηνών (Δήμοι: Ηλιουπόλεως, Βύρωνα, Δάφνης-Υμηττού)

Μεταπτυχιακή Εργασία 17991
Συγγραφέας:
Κασάπογλου, Ευθύμιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-11-11
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Στρατηγικός σχεδιασμός, υλοποίηση και επικοινωνία ενός προγράμματος αγωγής υγείας στα Δημόσια Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με στόχο την επιτυχέστερη αποτελεσματικότητα του

Μεταπτυχιακή Εργασία 18139
Συγγραφέας:
Μανή, Ελένη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-11-21
Θεματικές Κατηγορίες:
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Σχολική υγιεινή. Σχολικές υπηρεσίες υγείας
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Συγκριτική μελέτη των απόψεων των μελών της σχολικής επιτροπής ακι των διευθυντών των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με την αποτελεσματικότητα και λειτουργία της σχολικής επιτροπής στα σχολεία της διεύθυνσης Π.Ε. Γ' Αθήνας

Μεταπτυχιακή Εργασία 18470
Συγγραφέας:
Ευαγγελίου, Μαρία Δ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-21
Θεματικές Κατηγορίες:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τα μοντέλα διαχείρισης της τάξης

Μεταπτυχιακή Εργασία 18534
Συγγραφέας:
Μαρκαριάν, Δέσποινα Αριστέα Ε.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Ανάπτυξη ενός λειτουργικού οδηγού για τη Δ' τάξη του δημοτικού σχολείου σε θέματα διατροφής και άσκησης

Μεταπτυχιακή Εργασία 8880
Συγγραφέας:
Κατσουνώτου, Όλγα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2004
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή παιδιών και εφήβων
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση από τη σκοπιά εκπαιδευτικών και μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Ν. Κορινθίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 14394
Συγγραφέας:
Λιάκου, Ελένη Χρ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2004
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Οικιακή οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εκπαιδευτικό αναστοχασμό και τη συμβολή του στην επαγγελματική τους ανάπτυξη

Μεταπτυχιακή Εργασία 19055
Συγγραφέας:
Βούλγαρη, Ρεβέκα Λ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0