Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Δυναμική αξιολόγηση και δημιουργικό δυναμικό

Πτυχιακή Εργασία 17318
Συγγραφέας:
Χαραλαμπίδη, Αλίκη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Συνείδηση, νόηση
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Η προσωπικότητα των μαθητών Γυμνασίου και η σχέση της με την πατρική τυπολογία

Μεταπτυχιακή Εργασία 18133
Συγγραφέας:
Παναγιωτοπούλου, Ευτυχία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-11-21
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Φραγμοί στη δημιουργικότητα των εφήβων. Διερεύνηση της σχέσης τους με τη δημιουργική αυτεπάρκεια και το δημιουργικό δυναμικό

Μεταπτυχιακή Εργασία 18540
Συγγραφέας:
Μπελογιάννη, Βασιλική Δ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Εκφάνσεις της γλωσσικής ανάπτυξης και κοινωνική κατανόηση: σύγκριση μαθητών με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) και μαθητών με τυπική ανάπτυξη

Μεταπτυχιακή Εργασία 19071
Συγγραφέας:
Αθανασοπούλου, Ασπασία Γ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Η επίδραση της κοινωνικής κατανόησης και της ρύθμισης των συναισθημάτων στην ανάπτυξη επιθετικής συμπεριφοράς στο σχολικό περιβάλλον: σύγκριση κωφών/βαρήκοων και ακουόντων μαθητών

Μεταπτυχιακή Εργασία 18901
Συγγραφέας:
Λυμπεροπούλου, Ελένη Δ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-17
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Θετική Ψυχολογία, Συναισθηματική Νοημοσύνη και Πνευματική Νοημοσύνη: θεωρητικές προσεγγίσεις και εφαρμογές στο χώρο της εκπαίδευσης

Μεταπτυχιακή Εργασία 21854
Συγγραφέας:
Λεϊμονή, Μαργαρίτα, Σωτήρης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-19
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Η σχέση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης και της ικανοποίησης από τη ζωή με την επαγγελματική εξουθένωση εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Μεταπτυχιακή Εργασία 21790
Συγγραφέας:
Καλαφατά, Ελπινίκη, Αριστοτέλης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-17
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Οικογένεια και εκπαίδευση: η επίδραση του γονεϊκού παράγοντα στις σχολικές επιδόσεις των μαθητών

Πτυχιακή Εργασία 5104
Συγγραφέας:
Σαμπάνη, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2003
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Εκπαίδευση
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Συναισθηματική νοημοσύνη και σχολική επίδοση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακή Εργασία 2116
Συγγραφέας:
Γιαννοπούλου, Γεωργία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-04-07
Θεματικές Κατηγορίες:
Ψυχολογία
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Εκπαίδευση
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Ο ρόλος της έκφρασης συναισθημάτων μέσα στην οικογένεια και της συναισθηματικής νοημοσύνης νεαρών ατόμων στις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις

Διδακτορική Διατριβή 6356
Συγγραφέας:
Βουτυρά, Αναστασία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-11-06
Θεματικές Κατηγορίες:
Ψυχολογία
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Αξιολόγηση της δημιουργικότητας των μαθητών: εφαρμογή δυναμικής αξιολόγησης σε μαθητές δημοτικού

Πτυχιακή Εργασία 20201
Συγγραφέας:
Χασάμπαλη, Αθηνά Ι.
Υφαντής, Λάμπρος Η.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Η συναισθηματική νοημοσύνη των εκπαιδευτικών και ο ρόλος της στις μορφές διδασκαλίας στη σχολική τάξη

Μεταπτυχιακή Εργασία 3258
Συγγραφέας:
Ζούκα, Ελένη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-08-07
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Επαγγελματικές πηγές στρες και επαγγελματική εξουθένωση εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Νομό Αττικής

Μεταπτυχιακή Εργασία 3278
Συγγραφέας:
Χαραλάμπους, Ελίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-04-03
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Ψυχολογία
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Η επίδραση της σχέσης σχολείου & οικογένειας στο προφίλ του μαθητή

Πτυχιακή Εργασία 14370
Συγγραφέας:
Ζερβάκη, Αικατερίνη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2005
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Η τάξη ως μικρογραφία της κοινωνίας

Πτυχιακή Εργασία 14588
Συγγραφέας:
Σπανέα, Παρασκευή
Παπουτσή, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
1999
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Κοινότητες. Τάξεις. Φυλές
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Διερεύνηση ψυχο-συναισθηματικών παραγόντων που σχετίζονται με την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης, σε μαθητές με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες

Μεταπτυχιακή Εργασία 19837
Συγγραφέας:
Σερέτη, Ευφροσύνη Ν.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-27
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Συναισθηματική νοημοσύνη και γονεϊκή τυπολογία: Διερεύνηση της μεταξύ τους σχέσης

Μεταπτυχιακή Εργασία 16626
Συγγραφέας:
Πλακαντωνάκη, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-12-02
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Αναφορική επικοινωνία και νοητική ανάπτυξη

Μεταπτυχιακή Εργασία 16623
Συγγραφέας:
Μάρκου, Ελένη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-12-02
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Ο ρόλος της αυτεπάρκειας και της συναισθηματικής νοημοσύνης στη σχέση δασκάλου μαθητή

Μεταπτυχιακή Εργασία 6906
Συγγραφέας:
Αλιβέρτης, Νικόλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-07-20
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Μαθησιακά προβλήματα σε ενήλικες με στοιχεία διαταραχών προσωπικότητας

Μεταπτυχιακή Εργασία 6081
Συγγραφέας:
Λεβεντάκη Γιαννικάκη, Ελένη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-04-06
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0