Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Food logistics: η εφοδιαστική των τροφίμων με έμφαση στον κλάδο των ψαριών

Πτυχιακή Εργασία 14861
Συγγραφέας:
Κορομπίλια, Ιωάννα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Οικιακή οικονομία
Εμπόριο
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Στρατηγικές επιβίωσης των μικρών εμπορικών επιχειρήσεων: Η περίπτωση του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου στην Αθήνα

Μεταπτυχιακή Εργασία 16470
Συγγραφέας:
Γκέκας, Φίλιππος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-03-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Εμπόριο
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Η Διεθνοποίηση των αλυσίδων λιανικού εμπορίου: η προσωρινή παραμονή της Wal-Mart στη Γερμανία’

Μεταπτυχιακή Εργασία 16932
Συγγραφέας:
Σιδηρόπουλος, Νικόλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-10-26
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Εμπόριο
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Μετάπτωση παλαιού τύπου επιχειρησιακού συστήματος σε σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων στο διαδικτυακό νέφος: Υλοποίηση και εφαρμογή σε εταιρεία λιανικού εμπορίου

Μεταπτυχιακή Εργασία 16929
Συγγραφέας:
Πανουτσακόπουλος, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-31
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τεχνολογία της πληροφορίας
Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης
Εμπόριο
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Επαναφορά των περιορισμών των κεφαλαίων (capital controls) και η οικονομική διαχείριση σε μια ανοιχτή αγορά

Πτυχιακή Εργασία 17324
Συγγραφέας:
Διαμάντογλου, Δημήτριος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικονομία
Εμπόριο
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Οδικές και σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές στον άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη

Πτυχιακή Εργασία 17363
Συγγραφέας:
Δικαίος, Παναγιώτης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Μεταφορές και επικοινωνίες
Εμπόριο
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Σύστημα οπτικοποίησης συστάσεων και εξαγωγής πτυχών από επεξεργασμένα σχόλια κοινωνικών δικτύων

Πτυχιακή Εργασία 17404
Συγγραφέας:
Πρώιος, Δημήτριος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-04
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τεχνολογία της πληροφορίας
Εμπόριο
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Η διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (TTIP): ένα σύνθετο κοινωνικό, επιστημονικό και νομικό ζήτημα

Μεταπτυχιακή Εργασία 18439
Συγγραφέας:
Αγγρά, Δήμητρα Β.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-20
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Εμπόριο
Επιχειρηματικότητα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Web Analytics ως μέσο καθορισμού στρατηγικής των επιχειρήσεων

Μεταπτυχιακή Εργασία 18937
Συγγραφέας:
Παπαγιαννίδης, Ιωάννης Δ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-13
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Εμπόριο
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Επιχειρηματικότητα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Καταναλωτική Συμπεριφορά στην Περίπτωση των Παραδοσιακών Ελληνικών Προϊόντων

Πτυχιακή Εργασία 19039
Συγγραφέας:
Παπαδάκης Ιάσων, Μ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-12
Θεματικές Κατηγορίες:
Εμπόριο
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Maritime/Shipping Logistics. Ο ρόλος του λιμανιού του Πειραιά στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες και η συμβολή του στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας

Πτυχιακή Εργασία 19196
Συγγραφέας:
Χεκίμη, Ασπασί Π.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-10
Θεματικές Κατηγορίες:
Μεταφορές και επικοινωνίες
Εμπόριο
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών ως εργαλείο marketing στο περιβάλλον της κρίσης: εμπειρική διερεύνηση

Πτυχιακή Εργασία 19201
Συγγραφέας:
Τσιλινγκίρη, Αφροδίτη Β.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-10
Θεματικές Κατηγορίες:
Εμπόριο
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Η επίδραση του servicescape στα Ελληνικά σουπερμάρκετ. Εμπειρική διερεύνηση

Πτυχιακή Εργασία 19207
Συγγραφέας:
Κωσταρέλου, Γεωργία Α.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-11
Θεματικές Κατηγορίες:
Εμπόριο
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Πώς η οικονομική κρίση επηρεάζει το εμπορικό κέντρο της Καλαμάτας;

Πτυχιακή Εργασία 19250
Συγγραφέας:
Κοσσιώρης, Νικόλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-10
Θεματικές Κατηγορίες:
Εμπόριο
Οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Τα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα και οι καταναλωτές

Πτυχιακή Εργασία 1820
Συγγραφέας:
Καλαμπαλίκη, Ελένη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2006
Θεματικές Κατηγορίες:
Εμπόριο
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Η εξέλιξη της διαφήμισης των τροφίμων και ποτών στις εφημερίδες της Κύπρου κατά τον 20ο αιώνα

Πτυχιακή Εργασία 6579
Συγγραφέας:
Ονουφρίου, Ειρήνη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2005
Θεματικές Κατηγορίες:
Εμπόριο
Βιομηχανία φιλοξενίας, ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ., τροφή και υπηρεσίες της
Τροφή, τρόφιμα και επισιτισμός
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Ο ρόλος της διαφήμισης στη διαμόρφωση των γυναικείων καταναλωτικών προτιμήσεων

Πτυχιακή Εργασία 8664
Συγγραφέας:
Αντωνάκη, Βασιλική
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-10
Θεματικές Κατηγορίες:
Εμπόριο
Διαχείριση νοικοκυριού. Εκπαίδευση καταναλωτών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Ο ρόλος της διαφήμισης στη διαμόρφωση της καταναλωτικής συμπεριφοράς: η περίπτωση των παιχνιδιών

Πτυχιακή Εργασία 4330
Συγγραφέας:
Περικλέους, Αναστασία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2002
Θεματικές Κατηγορίες:
Εμπόριο
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Ολοκληρωμένο περιβάλλον για την αξιολόγηση καταστημάτων με τη χρήση κινητών συσκευών

Πτυχιακή Εργασία 14929
Συγγραφέας:
Παπαδοπούλου, Ελένη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-03-12
Θεματικές Κατηγορίες:
Επιστήμες
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τεχνολογία
Τεχνολογία της πληροφορίας
Τηλεπικοινωνίες
Κοινωνικές επιστήμες
Εμπόριο
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Η αγορά & εφοδιαστική αλυσίδα του ελληνικού βιολογικού κρασιού

Πτυχιακή Εργασία 20097
Συγγραφέας:
Μπόζο, Φλωριάν Γ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-02
Θεματικές Κατηγορίες:
Εμπόριο
Τροφή, τρόφιμα και επισιτισμός
Μεταφορές και επικοινωνίες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0