Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Ανακύκλωση συσσωρευτών μολύβδου

Μεταπτυχιακή Εργασία 14851
Συγγραφέας:
Κιαπίδης, Σάββας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική διαχείριση
Περιβαλλοντικές επιστήμες
Λύματα και συστήματα διάθεσης λυμάτων
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Οι περιβαλλοντικές αξίες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πτυχιακή Εργασία 14809
Συγγραφέας:
Γιωργαλή, Σταματία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-30
Θεματικές Κατηγορίες:
Ανώτατη εκπαίδευση
Περιβαλλοντικές επιστήμες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Διερεύνηση της σχέσης της παχυσαρκίας με κοινωνικο- περιβαλλοντικούς παράγοντες στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών

Μεταπτυχιακή Εργασία 17557
Συγγραφέας:
Τρυπιτσίδης, Αναστάσιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Διατροφικές ασθένειες. Ασθένειες ανεπάρκειας
Περιβαλλοντικές επιστήμες
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Η Λίμνη Στυμφαλία, η περιβαλλοντική της σημασία και η συμβολή της στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής

Πτυχιακή Εργασία 17713
Συγγραφέας:
Μάλλιου, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2003
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντικές επιστήμες
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Βιομηχανία. Χρήση γης. Εργασία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την εξάπλωση των θαμνώνων της φοινικικής Αρκεύθου (Juniperus phoenicea L) στη Βορειοανατολική Αττική

Μεταπτυχιακή Εργασία 17486
Συγγραφέας:
Παυλίδου, Ελένη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντικές επιστήμες
Δάση και δασοκομία
Γεωλογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Οι πλημμύρες στο λεκανοπέδιο Αθηνών: αίτια και προτάσεις αντιμετώπισης

Πτυχιακή Εργασία 14678
Συγγραφέας:
Καρβέλου, Βάια
Πούλου, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
1999
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντικές επιστήμες
Υδρολογία. Ύδατα
Γεωλογία
Φυσικές καταστροφές
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Μελέτη και βελτιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης στερεών αστικών του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου

Πτυχιακή Εργασία 14889
Συγγραφέας:
Λιόλιος, Μιχάλης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Περιβαλλοντικές επιστήμες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Η προσέγγιση του αλιευτικού αποθέματος της γάμπαρης Melicertus kerathurus στον Αμβρακικό κόλπο: μορφομετρικές παρατηρήσεις

Μεταπτυχιακή Εργασία 6479
Συγγραφέας:
Μασούρα, Δήμητρα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-11-05
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντικές επιστήμες
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Εκβολικά συστήματα Κηφισού - Ιλισού, ανθρώπινες παρεμβάσεις, μεταβολές, περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Πτυχιακή Εργασία 14092
Συγγραφέας:
Αναγνώστου, Αυγή
Μιγάδη, Άννα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2001
Θεματικές Κατηγορίες:
Φυσική γεωγραφία
Περιβαλλοντικές επιστήμες
Περιβαλλοντική μόλυνση
Περιβαλλοντική προστασία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Ολυμπιακοί αγώνες 2004: έργα και περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Πτυχιακή Εργασία 14512
Συγγραφέας:
Κούρου, Σταυρούλα
Σιώκη, Ελένη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2001-06
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντικές επιστήμες
Περιβαλλοντική μόλυνση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Σαρωνικού κόλπου

Πτυχιακή Εργασία 14486
Συγγραφέας:
Κασαπού-Χωριανοπούλου, Ε.
Ματσούκα, Ε.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-02
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντικές επιστήμες
Περιβαλλοντική μόλυνση
Θαλάσσια ρύπανση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Οι μεταβολές του φυσικού περιβάλλοντος του Λεκανοπεδίου των Αθηνών από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα

Πτυχιακή Εργασία 14210
Συγγραφέας:
Κρίβα, Αναστασία
Βαρβαρέσου, Χριστίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2004
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντικές επιστήμες
Ιστορική γεωγραφία
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Οι εθνικοί δρυμοί και οι περιοχές προστασίας της Αττικής

Πτυχιακή Εργασία 14642
Συγγραφέας:
Ξενοπούλου, Ελευθερία
Βούλγαρη, Βούλα
Ημερομηνία κατάθεσης:
1999
Θεματικές Κατηγορίες:
Δάση και δασοκομία
Περιβαλλοντικές επιστήμες
Γεωλογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη βιομηχανική ρύπανση στην περιοχή Οινοφύτων - Σχηματαρίου

Πτυχιακή Εργασία 14484
Συγγραφέας:
Καραγιάννη, Παναγιώτα
Ρουμελιώτου, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
1999-06
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντικές επιστήμες
Περιβαλλοντική μόλυνση
Ειδικοί τύποι περιβαλλοντικής μόλυνσης (ρύπανση του εδάφους, ατμοσφαιρική ρύπανση, ηχορύπανση)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Η λίμνη Στυμφαλία και η περιβαλλοντική της σημασία

Πτυχιακή Εργασία 14606
Συγγραφέας:
Τουρλή-Γεωργίου, Γεωργία
Δημογέροντα-Στεργιοπούλου, Ασημίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
1999-10
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντικές επιστήμες
Περιβαλλοντική προστασία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Η περιβαλλοντική σημασία της λιμνοθάλασσας της Γιάλοβας (Ν. Πελοπόννησος): ανθρώπινες επεμβάσεις

Πτυχιακή Εργασία 14216
Συγγραφέας:
Λαμπροπούλου, Χρυσή
Ημερομηνία κατάθεσης:
2001
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντικές επιστήμες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής του Υμηττού: συγκριτική διερεύνηση των αντιλήψεων των κατοίκων της Καισαριανής και των επισκεπτών

Πτυχιακή Εργασία 3069
Συγγραφέας:
Γαργαλέτσου, Ευγενία Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2005
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντικές επιστήμες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Η αποξήρανση της λίμνης Κάρλας: περιβαλλοντικές επιπτώσεις και προοπτικές

Πτυχιακή Εργασία 14676
Συγγραφέας:
Καραλάζου, Βάια
Ημερομηνία κατάθεσης:
1999
Θεματικές Κατηγορίες:
Υδρολογία. Ύδατα
Περιβαλλοντικές επιστήμες
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Η περιβαλλοντική σημασία του υγρότοπου Λιμνοθάλασσας Κοτυχίου & δάσους Στροφυλιάς

Πτυχιακή Εργασία 14482
Συγγραφέας:
Καμβύση, Αλεξάνδρα
Τσάμη, Νικολίτσα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2000
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντικές επιστήμες
Περιβαλλοντική προστασία
Γεωλογία
Υδρολογία. Ύδατα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Ελευσίνα: ρύπανση του κόλπου της Ελευσίνας: η Ελευσίνα ιερή πόλη του χθές, η βιομηχανική πόλη του σήμερα

Πτυχιακή Εργασία 14608
Συγγραφέας:
Τριάδη, Διαμάντω
Καρρά, Χαρά
Ημερομηνία κατάθεσης:
1999-10
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντικές επιστήμες
Περιβαλλοντική μόλυνση
Θαλάσσια ρύπανση
Ρύπανση των υδάτων
Ειδικοί τύποι περιβαλλοντικής μόλυνσης (ρύπανση του εδάφους, ατμοσφαιρική ρύπανση, ηχορύπανση)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0