Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Επιχειρηματικό σχέδιο μονάδας αγροτικής παραγωγής

Πτυχιακή Εργασία 16757
Συγγραφέας:
Δουβίτσας, Εμμανουήλ
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-10-23
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Επιχειρηματικότητα
Γεωργία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Η επίδραση της πολιτικής και οικονομικής αστάθειας στην επιχειρηματικότητα. Η Ελληνική περίπτωση

Πτυχιακή Εργασία 17321
Συγγραφέας:
Μπαγιάτης, Χρήστος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Επιχειρηματικότητα
Οικονομία
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Building a Database and Interface for analyzing systems and processes, by using specific data in a case study from the maritime domain field

Μεταπτυχιακή Εργασία 17505
Συγγραφέας:
Γαντζούδη, Βασιλική
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Επιχειρηματικότητα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Μελέτη επιχειρηματικών μοντέλων Cloud Computing

Μεταπτυχιακή Εργασία 17521
Συγγραφέας:
Στρατηγού, Θεοδώρα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τεχνολογία της πληροφορίας
Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης
Επιχειρηματικότητα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Η συμβολή του εθελοντισμού στις κοινωνικές επιχειρήσεις

Μεταπτυχιακή Εργασία 18013
Συγγραφέας:
Σκλιάς, Ιωάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-06
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Επιχειρηματικότητα
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Στρατηγικό και επιχειρηματικό μοντέλλο εταιρείας αεροδρομίου

Μεταπτυχιακή Εργασία 17894
Συγγραφέας:
Κόλιας, Νικόλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-25
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Επιχειρηματικότητα
Τηλεπικοινωνίες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Μελέτη Ανοικτών Επιχειρηματικών Μοντέλων στηριζόμενων στη χρήση της Πληροφορικής και προσδιορισμός συστατικών στοιχείων

Μεταπτυχιακή Εργασία 17928
Συγγραφέας:
Αλευρά, Παγώνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-12
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης
Επιχειρηματικότητα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Προσωπικά χαρακτηριστικά και κίνητρα επιχειρηματικότητας των γυναικών στις κοινωνικές επιχειρήσεις

Μεταπτυχιακή Εργασία 18007
Συγγραφέας:
Σταματοπούλου, Αθανασία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-09-16
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Επιχειρηματικότητα
Οικογένεια. Γάμος. Γυναίκες
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Η επιχειρηματική δραστηριότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης

Μεταπτυχιακή Εργασία 14378
Συγγραφέας:
Μποσίνη, Άννα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2003-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Τοπική αυτοδιοίκηση. Δήμοι
Επιχειρηματικότητα
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Επιχειρηματικότητα και περιβάλλον στον τομέα των τηλεπικοινωνιών: η περίπτωση του όμιλου ΟΤΕ

Μεταπτυχιακή Εργασία 14380
Συγγραφέας:
Δελημάρη, Αγγελική
Ημερομηνία κατάθεσης:
2005
Θεματικές Κατηγορίες:
Επιχειρηματικότητα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Γεωγραφία του διαδικτύου και συρρίκνωση του χώρου: η περίπτωση των μικρομεσαίαων επιχειρήσεων του Νομού Πιερίας

Πτυχιακή Εργασία 14070
Συγγραφέας:
Παπαδόπουλος, Πολύκαρπος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2004-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Επιχειρηματικότητα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Μελλοντικά σενάρια ανάπτυξης συστάδων επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού

Μεταπτυχιακή Εργασία 18546
Συγγραφέας:
Βολικάκης, Στυλιανός Α.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Βιομηχανία φιλοξενίας, ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ., τροφή και υπηρεσίες της
Επιχειρηματικότητα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Μικρές και Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ( ISO 14001, EMAS)

Μεταπτυχιακή Εργασία 17994
Συγγραφέας:
Λιβανός, Αντώνιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-20
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Επιχειρηματικότητα
Περιβαλλοντική διαχείριση
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) ως κίνητρο προσέλκυσης επενδύσεων

Μεταπτυχιακή Εργασία 18081
Συγγραφέας:
Πέρρου, Ελένη Ινώ
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-31
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Επιχειρηματικότητα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. City Branding για την πόλη της Καστοριάς

Μεταπτυχιακή Εργασία 18352
Συγγραφέας:
Μουρατίδης, Διονύσιος Λ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Τοπική αυτοδιοίκηση. Δήμοι
Οικονομία
Επιχειρηματικότητα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Η διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (TTIP): ένα σύνθετο κοινωνικό, επιστημονικό και νομικό ζήτημα

Μεταπτυχιακή Εργασία 18439
Συγγραφέας:
Αγγρά, Δήμητρα Β.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-20
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Εμπόριο
Επιχειρηματικότητα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Web Analytics ως μέσο καθορισμού στρατηγικής των επιχειρήσεων

Μεταπτυχιακή Εργασία 18937
Συγγραφέας:
Παπαγιαννίδης, Ιωάννης Δ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-13
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Εμπόριο
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Επιχειρηματικότητα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Σχεδιασμός και υλοποίηση επιχειρηματικής εκκίνησης Startup με την μεθοδολογία Lean Startup που προσφέρει Cloud e-CRM

Μεταπτυχιακή Εργασία 18949
Συγγραφέας:
Κωνσταντινόπουλος, Διονύσιος Ν.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-12
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Επιχειρηματικότητα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Η αντίληψη των καταναλωτών για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Πτυχιακή Εργασία 19049
Συγγραφέας:
Βουρνάζου, Αικατερίνη Ι.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Επιχειρηματικότητα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Εισαγωγές- Εξαγωγές υπό το καθεστώς των περιορισμών κεφαλαίων (capital controls). Εμπειρική Διερεύνηση

Πτυχιακή Εργασία 19153
Συγγραφέας:
Καγιούλης, Σπυρίδων Γ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-10
Θεματικές Κατηγορίες:
Επιχειρηματικότητα
Οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0