Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Μελέτη των απόψεων των κατοίκων της Αθήνας για τα οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα

Πτυχιακή Εργασία 16750
Συγγραφέας:
Τσουτσουλόπουλος, Δημήτριος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-10-08
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Η Λίμνη Στυμφαλία, η περιβαλλοντική της σημασία και η συμβολή της στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής

Πτυχιακή Εργασία 17713
Συγγραφέας:
Μάλλιου, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2003
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντικές επιστήμες
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Βιομηχανία. Χρήση γης. Εργασία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Ολοκληρωμένη, βιώσιμη τοπική και ενδογενής ανάπτυξη στη νησιωτική Ελλάδα: η περίπτωση της νήσου Πάτμου

Πτυχιακή Εργασία 17727
Συγγραφέας:
Γιαμαίου, Αργυρή
Ημερομηνία κατάθεσης:
2005
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Η στάση των κατοίκων του Ν. Αττικής απέναντι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Πτυχιακή Εργασία 17721
Συγγραφέας:
Κονιάρη, Χριστίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2004-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Διατήρηση φυσικών πόρων
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Η πολιτιστική φυσιογνωμία της Ναυπάκτου και η συμβολή της στην βιώσιμη ανάπτυξη

Πτυχιακή Εργασία 14917
Συγγραφέας:
Ντζελβέ, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Η Αστική Γεωργία στην Ελλάδα, η περίπτωση του δημοτικού λαχανόκηπου Αγίων Αναργύρων-Καματερού και Φυλής

Μεταπτυχιακή Εργασία 17463
Συγγραφέας:
Δουδουμόπουλος, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Γεωργία (Γενικά)
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Στρατηγικές Ανάπτυξης για την Οικοδόμηση Έξυπνων Πόλεων(Smart Cities)

Μεταπτυχιακή Εργασία 18016
Συγγραφέας:
Σταμόπουλος, Χρήστος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-10
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Η συμβολή του εθελοντισμού στις κοινωνικές επιχειρήσεις

Μεταπτυχιακή Εργασία 18013
Συγγραφέας:
Σκλιάς, Ιωάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-06
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Επιχειρηματικότητα
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Περιβαλλοντική αξιολόγηση της καλλιέργειας βατόμουρων στη Θεσσαλία

Μεταπτυχιακή Εργασία 18216
Συγγραφέας:
Παπαπούλιου, Μαρία-Ευφροσύνη Β.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-01
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Γεωργία και περιβάλλον
Γεωργική οικολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Η πολιτιστική ανάπτυξη του Πειραιά και ο ρόλος του Δημοτικού Θεάτρου σε αυτήν

Μεταπτυχιακή Εργασία 18214
Συγγραφέας:
Σώκου, Δέσποινα Σ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-02-24
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Καλές πρακτικές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ΕΕ

Μεταπτυχιακή Εργασία 18401
Συγγραφέας:
Δημητρίου, Αντιγόνη Γ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-17
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Περιβαλλοντική και οικονομική ανάλυση των τοπικών σχεδίων διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο δήμο Λαμιέων

Μεταπτυχιακή Εργασία 18461
Συγγραφέας:
Γλουστιάνου, Κωνσταντίνα Ι.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-20
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Περιβαλλοντική διαχείριση
Τοπική αυτοδιοίκηση. Δήμοι
Οικιακή οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Εκτίμηση επικινδυνότητας και τρωτότητας στους παράκτιους κινδύνους, της παράκτιας ζώνης Νεάπολης – Μαλέα (ΝΑ Πελοποννήσου)

Μεταπτυχιακή Εργασία 18485
Συγγραφέας:
Ντίνης, Απόστολος Β.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-21
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Φυσικές καταστροφές
Περιβαλλοντική διαχείριση
Υδρολογία. Ύδατα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Η αστική διάχυση της Αθήνας στην πεδιάδα των Μεσογείων

Πτυχιακή Εργασία 14056
Συγγραφέας:
Κακοσίμου, Βασιλική
Σεφερλή, Ευαγγελία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2004-06
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Φυσικοχημικές παράμετροι κατά τη επεξεργασία ιλύος από το βιολογικό καθαρισμό της Κω με τη μέθοδο της κομποστοποίησης

Μεταπτυχιακή Εργασία 14658
Συγγραφέας:
Λεμονιά, Ευφροσύνη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2005
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Προσωπικά χαρακτηριστικά και κίνητρα επιχειρηματικότητας των γυναικών στις κοινωνικές επιχειρήσεις

Μεταπτυχιακή Εργασία 18007
Συγγραφέας:
Σταματοπούλου, Αθανασία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-09-16
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Επιχειρηματικότητα
Οικογένεια. Γάμος. Γυναίκες
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Περιβαλλοντικές πρακτικές και ικανοποίηση πελατών στον τουριστικό τομέα

Μεταπτυχιακή Εργασία 18010
Συγγραφέας:
Περάκης, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-10
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Βιομηχανία φιλοξενίας, ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ., τροφή και υπηρεσίες της
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Εκτίμηση των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής στην τουριστική ζήτηση ανά κλιματική ζώνη στην Ελλάδα

Μεταπτυχιακή Εργασία 18045
Συγγραφέας:
Μπούσης, Αλέξανδρος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-13
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Βιομηχανία φιλοξενίας, ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ., τροφή και υπηρεσίες της
Οικιακή οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Εφαρμογή πράσινων στρατηγικών στο κλάδο των τροφίμων: Η περίπτωση των σούπερ μάρκετ

Μεταπτυχιακή Εργασία 18153
Συγγραφέας:
Χρήστου, Ευθαλία Β.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-12-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Μεταφορές και επικοινωνίες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Η επιχειρηματική δραστηριότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης

Μεταπτυχιακή Εργασία 14378
Συγγραφέας:
Μποσίνη, Άννα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2003-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Τοπική αυτοδιοίκηση. Δήμοι
Επιχειρηματικότητα
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0