Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

2. Μητρικός θηλασμός και διατροφή του βρέφους: δεδομένα των τελευταίων 100 χρόνων για την Ελληνική κοινωνία

Διδακτορική Διατριβή 8249
Συγγραφέας:
Πεχλιβάνη, Φανή
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-11-06

4. Παράγοντες κινδύνου για σιδηροπενική αναιμία σε παιδιά 12-24 μηνών στη Θεσσαλία

Διδακτορική Διατριβή 9933
Συγγραφέας:
Τύμπα Ψυρροπούλου, Ελένη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-06-14

5. Tα Ευρωπαϊκά πρότυπα και οι ελληνικές κατευθύνσεις της εκπαίδευσης στην Οικιακή Οικονομία: η Σχολή της ΤΕΓΕΑΣ (1918-1982)

Διδακτορική Διατριβή 18412
Συγγραφέας:
Σοροβίγκα, Αναστασία Γ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση

6. Εκπαίδευση και οικονομική μεγέθυνση: η επίδραση της εκπαίδευσης στη μεγέθυνση της οικονομίας στην Ελλάδα την περίοδο 1960-2009

Διδακτορική Διατριβή 8813
Συγγραφέας:
Πέγκας, Παναγιώτης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-23

7. Επίδραση πρόσληψης πρωτεΐνης της τροφής στη γλυκαιμική απόκριση σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2

Διδακτορική Διατριβή 3393
Συγγραφέας:
Παπακωνσταντίνου, Αιμιλία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-12-16

9. Γεωγραφίες της εγκατάστασης των μεταναστών στην Αθήνα, 2000-2010: Στεγαστικές διαδρομές, πρόσβαση στην ιδιοκτησία και εθνοφυλετικοί χωροκοινωνικοί διαχωρισμοί

Διδακτορική Διατριβή 17032
Συγγραφέας:
Μπαλαμπανίδης, Δημήτριος Θ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-06-30
Θεματικές Κατηγορίες:
Αποικίες και αποικιοκρατία. Αποδημία και εποίκηση. Διεθνής μετανάστευση
Γεωγραφία (Γενικά)

10. Επιδημιολογία οξέος στεφανιαίου συνδρόμου: κοινωνικό-οικονομικοί και συμπεριφοριστικοί προσδιοριστές δεύτερης εκδήλωσης καρδιαγγειακών συμβαμάτων σε ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο. Δεκαετής επανέλεγχος μελέτης GREECS (2003-2013)

Διδακτορική Διατριβή 17240
Συγγραφέας:
Νοταρά, Βενετία Γ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-26
Θεματικές Κατηγορίες:
Ασθένειες του κυκλοφορικού (Καρδιαγγειακού) συστήματος

11. Στάσεις που προάγουν την υγεία, διατροφική συμπεριφορά και σχολική επίδοση των μαθητών: συγχρονική μελέτη σε μαθητές της 5ης και 6ης Δημοτικού και σε μαθητές Λυκείου στην Ελλάδα

Διδακτορική Διατριβή 15018
Συγγραφέας:
Βασιλούδης, Ιωάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-04-02
Θεματικές Κατηγορίες:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Διατροφή παιδιών και εφήβων

12. Η παλαιογεωγραφική εξέλιξη της πεδιάδας των Αθηνών τα τελευταία 6.000 έτη

Διδακτορική Διατριβή 9877
Συγγραφέας:
Βανδαράκης, Δημήτριος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-12

13. Γεωμορφολογική και παλαιογεωγραφική εξέλιξη της νήσου Λήμνου (ΒΑ Αιγαίο) τα τελευταία 6000 έτη

Διδακτορική Διατριβή 18164
Συγγραφέας:
Σιδηροπούλου, Μιμόζα Μ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-12-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωλογία

14. Impact of beta-glucan on the intestinal microbiota of a high risk colon cancer population (polypectomised patients)

Διδακτορική Διατριβή 17779
Συγγραφέας:
Turunen, Katja T.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-09-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Μικροβιολογία
Διαιτητική θεραπεία

15. Development of an integrated modeling system for simulating the air-ocean wave interactions

Διδακτορική Διατριβή 18864
Συγγραφέας:
Βάρλας, Γεώργιος Π.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-07
Θεματικές Κατηγορίες:
Μετεωρολογία

16. Vulnerability and Risk of archaeological sites to geological – geomorphological processes

Διδακτορική Διατριβή 15416
Συγγραφέας:
Μίνου-Μινοπούλου, Δέσποινα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-11-12
Θεματικές Κατηγορίες:
Φυσικές καταστροφές
Γεωλογία

17. Long and short term monitoring of ground deformation in Thessaly basin using space-based SAR Interferometry

Διδακτορική Διατριβή 5795
Συγγραφέας:
Fakhri, Falah
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-03

18. Diet and genetic susceptibility in phenotypes related to coronary artery disease

Διδακτορική Διατριβή 18176
Συγγραφέας:
Δημητρίου, Μαρία Ε.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-01-25
Θεματικές Κατηγορίες:
Γενετική
Διαιτολογία (Γενικά)