Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Μελέτη των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων από πυρκαγιές στην Πελοπόνησσο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2007

Πτυχιακή Εργασία 6006
Συγγραφέας:
Στυλιανοπούλου, Ευαγγελία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-10-29
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Η αειφόρος ανάπτυξη της υπαίθρου ως αποτέλεσμα της αξιοποίησης του τοπικού πολιτισμικού κεφαλαίου, του φυσικού κάλλους και της παραδοσιακής οικονομικής δραστηριότητας: η περίπτωση της Βόρειας και Βορειοκεντρικής Εύβοιας

Μεταπτυχιακή Εργασία 9517
Συγγραφέας:
Στυλιανοπούλου, Ευαγγελία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-07-31
Θεματικές Κατηγορίες:
Πολιτισμός και πολιτισμικές διαδικασίας (κοινωνική αλλαγή, δομισμός, διάχυση)
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0