Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Διαγνωστική αξία του ΜedDietScore στην εξέλιξη της αθηροσκλήρωσης, σε δείγμα του γενικού πληθυσμού

Μεταπτυχιακή Εργασία 9391
Συγγραφέας:
Γκότσης, Ευθύμιος Β.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-06-17
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Ασθένειες του κυκλοφορικού (Καρδιαγγειακού) συστήματος
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Συσχέτιση διατροφικών συνηθειών με το βαθμό αθηρωμάτωσης, σε δείγμα του γενικού πληθυσμού

Πτυχιακή Εργασία 9442
Συγγραφέας:
Γκότσης, Ευθύμιος Β.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-06-17
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0