Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Κατάλυση σεσμόπληκτων αστέγων σε προσωρινούς οικισμούς

Πτυχιακή Εργασία 10768
Συγγραφέας:
Αλεβυζάκη, Ευθαλία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-10-23
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Καταγραφή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τις φυσικές καταστροφές στα σχολεία

Μεταπτυχιακή Εργασία 8900
Συγγραφέας:
Αλεβυζάκη, Ευθαλία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-10-21
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0