Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Το προφίλ των ατόμων που χρησιμοποιούν πιστωτική κάρτα

Μεταπτυχιακή Εργασία 18095
Συγγραφέας:
Ανυσιάδου, Μελπομένη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-12
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Οι προτιμήσεις των εφήβων σε ζαχαρούχα ποτά και νερό

Πτυχιακή Εργασία 8886
Συγγραφέας:
Ανυσιάδου, Μελπομένη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-11-05
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή παιδιών και εφήβων
Φυσικά τρόφιμα και junk food
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0