Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Οι παράγοντες που επηρεάζουν το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό προς τη μετανάστευση

Μεταπτυχιακή Εργασία 15640
Συγγραφέας:
Διαμαντοπούλου, Παρασκευή
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Ιατρική (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Οι κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις της αποβιομηχανοποίησης της Πάτρας

Πτυχιακή Εργασία 8799
Συγγραφέας:
Διαμαντοπούλου, Παρασκευή
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-07-27
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Οικονομία
Βιομηχανία. Χρήση γης. Εργασία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0