Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Ανασταλτικοί παράγοντες εξοικονόμησης ενεργειακών πόρων στον οικιακό τομέα

Πτυχιακή Εργασία 8528
Συγγραφέας:
Μάρκου, Βασιλική, Ηλίας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-07-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Άδεια χρήσης:
19428 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0

2. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κοινωνικός Αποκλεισμός – Εμπειρική Διερεύνηση

Μεταπτυχιακή Εργασία 21036
Συγγραφέας:
Μάρκου, Βασιλική, Ηλίας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-10-20
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0