Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Ολικό και σπλαχνικό λίπος σώματος σε σχέση με δείκτες φλεγμονής και ινσουλινοαντίσταση

Μεταπτυχιακή Εργασία 8350
Συγγραφέας:
Πολυχρονοπούλου, Μαρία Χριστίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-02-28
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο και διατροφικές συνήθειες σε ηλικιωμένους άνδρες και γυναίκες των νησιών της Μεσογείου: επιδημιολογική μελέτη MEDIS

Πτυχιακή Εργασία 8962
Συγγραφέας:
Πολυχρονοπούλου, Μαρία Χριστίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-07-26
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0