Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Vulnerability and Risk of archaeological sites to geological – geomorphological processes

Διδακτορική Διατριβή 15416
Συγγραφέας:
Μίνου-Μινοπούλου, Δέσποινα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-11-12
Θεματικές Κατηγορίες:
Φυσικές καταστροφές
Γεωλογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Η μεταβολή στο θερμικό περιεχόμενο του Βορείου Ατλαντικού Ωκεανού από το 1986 έως και σήμερα με χρήση του προγράμματος Matlab

Πτυχιακή Εργασία 17348
Συγγραφέας:
Κουβάτη, Νεκταρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Κλιματολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Ανάλυση εικονογράφησης των ελληνικών εγχειριδίων γεωλογίας - γεωγραφίας του Γυμνασίου

Μεταπτυχιακή Εργασία 17540
Συγγραφέας:
Κουλοβασίλη, Χαρίκλεια
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Γεωλογία
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Η Λίμνη Στυμφαλία, η περιβαλλοντική της σημασία και η συμβολή της στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής

Πτυχιακή Εργασία 17713
Συγγραφέας:
Μάλλιου, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2003
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντικές επιστήμες
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Βιομηχανία. Χρήση γης. Εργασία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Το 5ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο

Άρθρο Περιοδικού 91
Δημιουργός:
Ζαμάνη, Αθηνά
Παυλόπουλος, Κοσμάς
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Παλαιογεωγραφική αναπαράσταση της ροής του Ηριδανού και ανθρώπινες επεμβάσεις

Άρθρο Περιοδικού 176
Δημιουργός:
Καρύμπαλης, Ευθύμιος
Παυλόπουλος, Κοσμάς
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Οι επιπτώσεις από την αναμενόμενη άνοδο της θαλάσσιας στάθμης στις χαμηλές παράκτιες περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας κατά τον επόμενο αιώνα

Άρθρο Περιοδικού 86
Δημιουργός:
Μαρουκιάν, Χαμπίκ
Παυλόπουλος, Κοσμάς
Γάκη-Παπαναστασίου, Κ.
Ζαμάνη, Αθηνά
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Καρστική γεωμορφολογική εξέλιξη στη Δυτική Ελλάδα: η περίπτωση της περιοχής του Ξηρόμερου

Διδακτορική Διατριβή 7071
Συγγραφέας:
Γκολούμποβιτς Δεληγιάννη, Μιλιάνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-01-28
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Η παλαιογεωγραφική εξέλιξη της πεδιάδας των Αθηνών τα τελευταία 6.000 έτη

Διδακτορική Διατριβή 9877
Συγγραφέας:
Βανδαράκης, Δημήτριος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-12
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Γεωμορφολογική εξέλιξη της λεκάνης απορροής και του παράκτιου αλλουβιακού ριπιδίου του ποταμού Οινοή (Χάραδρου) κατά το τεταρτογενές

Άρθρο Περιοδικού 466
Δημιουργός:
Παυλόπουλος, Κοσμάς
Καρύμπαλης, Ευθύμιος
Μαρουκιάν, Χαμπίκ
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Παράκτιο έλος Σχινιά Μαραθώνα: ιζηματογένεση - μεταβολές στάθμης θάλασσας - κλιματικές μεταβολές κατά το Μέσο-Ανώτερο Ολόκαινο

Άρθρο Περιοδικού 354
Δημιουργός:
Καρκανάς, Π.
Παυλόπουλος, Κοσμάς
Τριανταφύλλου, Μ.
Τσούρου, Θ.
Παλυβός, Ν.
Καρύμπαλης, Ευθύμιος
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Γεωμορφολογική και παλαιογεωγραφική εξέλιξη της νήσου Λήμνου (ΒΑ Αιγαίο) τα τελευταία 6000 έτη

Διδακτορική Διατριβή 18164
Συγγραφέας:
Σιδηροπούλου, Μιμόζα Μ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-12-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωλογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Γεωμορφολογική διάπλαση της υφαλοκρηπίδας του Ιονίου Πελάγους έμπροσθεν του Αμβρακικού Κόλπου

Πτυχιακή Εργασία 18310
Συγγραφέας:
Καραδήμα, Γεωργία Μάνθα Ν.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-07
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Γεωλογία
Υδρολογία. Ύδατα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά και Περιβαλλοντικός Δείκτης Ευαισθησίας σε πετρελαϊκή ρύπανση των παραλιών της νήσου Ίου

Πτυχιακή Εργασία 18601
Συγγραφέας:
Λεβέντης, Παναγιώτης Π.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-02-13
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Θαλάσσια ρύπανση
Υδρολογία. Ύδατα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Χρήσεις γης και ήπιες μορφές ανάπτυξης στη Νήσο Σίφνο

Μεταπτυχιακή Εργασία 6201
Συγγραφέας:
Θεοδώρου, Ασημίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2005
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Πρόγνωση μακροχρόνιας εξέλιξης της ακτογραμμής του κόλπου

Πτυχιακή Εργασία 18341
Συγγραφέας:
Αναστασάκη, Ιωάννα Ι.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Ωκεανογραφία
Γεωλογία
Έδαφος. Εδαφολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Γεωμορφολογικές διεργασίες στην παράκτια περιοχή μεταξύ Dagmar-Dibab, Β.Α. Ομάν, Αραβική Χερσόνησος

Πτυχιακή Εργασία 18476
Συγγραφέας:
Γεωργοπούλου, Μαρία Ιωάννα Β.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-21
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Γεωλογία
Υδρολογία. Ύδατα
Μαθηματική γεωγραφία. Χαρτογραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Οι μονάδες αφαλάτωσης στην Κύπρο, η σημασία τους στη διαχείριση των υδατίνων πόρων και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Πτυχιακή Εργασία 14132
Συγγραφέας:
Γεωργίου, Μαριάννα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-03-12
Θεματικές Κατηγορίες:
Υδρολογία. Ύδατα
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Οπτικοποίηση εξέλιξης παλαιογεωγραφικού αναγλύφου παράκτιων περιοχών: περίπτωση μελέτης: Παλαμάρι Σκύρου

Πτυχιακή Εργασία 14074
Συγγραφέας:
Σπερελάκη, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2004-06
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Μαθηματική γεωγραφία. Χαρτογραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Οι πλημμύρες στο λεκανοπέδιο Αθηνών: αίτια και προτάσεις αντιμετώπισης

Πτυχιακή Εργασία 14678
Συγγραφέας:
Καρβέλου, Βάια
Πούλου, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
1999
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντικές επιστήμες
Υδρολογία. Ύδατα
Γεωλογία
Φυσικές καταστροφές
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0