Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Συστήματα μέτρησης της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ευρώπη

Μεταπτυχιακή Εργασία 18978
Συγγραφέας:
Τριανταφυλλίδης, Μιχαήλ Ι.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Περιβαλλοντική πολιτική
Περιβαλλοντική προστασία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Επιπτώσεις της δραστηριότητας των εταιρικών αλυσίδων λιανικού εμπορίου τροφίμων στα τοπικά αγροτροφικά συστήματα

Πτυχιακή Εργασία 8233
Συγγραφέας:
Τριανταφυλλίδης, Μιχαήλ Ι.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-04-11
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0