Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Η συνεισφορά του Άλσους Αιγάλεω (Μπαρουτάδικο) στη βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Αιγάλεω

Πτυχιακή Εργασία 10078
Συγγραφέας:
Πασσάς, Ξενοφώντας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-06-30
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Η καταναλωτική συμπεριφορά για την ανακύκλωση εντύπου χαρτιού στο Δήμο Αιγάλεω

Μεταπτυχιακή Εργασία 7632
Συγγραφέας:
Πασσάς, Ξενοφώντας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-06
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Οικολογική διαχείριση χαρτιού στην αστική περιφέρεια Αττικής

Διδακτορική Διατριβή 22696
Συγγραφέας:
Πασσάς, Ξενοφώντας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-10-30
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0