Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Η συμβολή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη βιώσιμη ανάπτυξη της Πάτρας

Πτυχιακή Εργασία 7493
Συγγραφέας:
Δημητρακοπούλου, Νικολίτσα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-10-22
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Μελέτη των απόψεων και των στάσεων των κατοίκων της Πάτρας απέναντι στην οικιακή τεχνολογία: μελέτη περίπτωσης το πλυντήριο πιάτων

Μεταπτυχιακή Εργασία 9506
Συγγραφέας:
Δημητρακοπούλου, Νικολίτσα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-07-01
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0