Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Συμμετοχή των φοιτητών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην αγορά εργασίας κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους την περίοδο της οικονομικής κρίσης

Πτυχιακή Εργασία 7486
Συγγραφέας:
Χουλιαροπούλου, Βασιλεία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-02-27
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και πρότυπα βιώσιμης καταναλωτικής συμπεριφοράς

Μεταπτυχιακή Εργασία 15910
Συγγραφέας:
Χουλιαροπούλου, Βασιλεία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-03-10
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Διαχείριση νοικοκυριού. Εκπαίδευση καταναλωτών
Περιβαλλοντική προστασία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0