Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Γεωμορφολογική μελέτη αλλουβιακών ριπιδίων και των αντίστοιχων λεκανών απορροής στη λεκάνη του Σπερχειού ποταμού (κεντρική Ελλάδα)

Πτυχιακή Εργασία 7005
Συγγραφέας:
Χριστόπουλος, Ηνίοχος Ε.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-12-01
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Θεματικά δορυφορικά προϊόντα με βάση εικόνες Landsat αρχείου για την παρακολούθηση των αλλαγών στην χιονοκάλυψη την περίοδο 1990-2016 σε ορεινούς όγκους της κεντρικής Ελλάδας

Μεταπτυχιακή Εργασία 19626
Συγγραφέας:
Χριστόπουλος, Ηνίοχος Ε.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-26
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Τεχνολογία της πληροφορίας
Κλιματολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0