Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Μεσογειακός τρόπος ζωής και εμφάνιση Οξέος Στεφανιαίου Συνδρόμου

Μεταπτυχιακή Εργασία 7210
Συγγραφέας:
Κονιδάρη, Ζωή
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-02-26
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Ασθένειες του κυκλοφορικού (Καρδιαγγειακού) συστήματος
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Εκτίμηση της σχέσης μεταξύ της κατανάλωσης καφέ και της συνεργιστικής επίδρασης αυτής με τον τρόπο ζωής στην εμφάνιση οξέος στεφανιαίου συνδρόμου: επιδημιολογική μελέτη

Πτυχιακή Εργασία 6894
Συγγραφέας:
Κονιδάρη, Ζωή
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-12-01
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0