Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Η στάση των κατοίκων του Ν. Αττικής απέναντι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Πτυχιακή Εργασία 17721
Συγγραφέας:
Κονιάρη, Χριστίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2004-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Διατήρηση φυσικών πόρων
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Το προφίλ του πράσινου Έλληνα καταναλωτή

Μεταπτυχιακή Εργασία 6650
Συγγραφέας:
Κονιάρη, Χριστίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-10-31
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαχείριση νοικοκυριού. Εκπαίδευση καταναλωτών
Περιβαλλοντική προστασία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0