Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, μελέτη περίπτωσης: υποθαλάσσια αρτηρία Θεσσαλονίκης

Μεταπτυχιακή Εργασία 6574
Συγγραφέας:
Χατζηγιάννη, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-10-26
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για τη μελέτη της κατανομής και της εξέλιξης του επιχειρησιακού προγράμματος "Κοινωνία της πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης

Πτυχιακή Εργασία 14050
Συγγραφέας:
Χατζηγιάννη, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2004-07
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης
Τεχνολογία της πληροφορίας
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0