Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Συγκριτική μελέτη των απόψεων κατοίκων τριών πόλεων της Θεσσαλίας (Λάρισας, Βόλου, Καρδίτσας) για το πόσιμο νερό

Πτυχιακή Εργασία 7183
Συγγραφέας:
Παπακώστα, Αθανασία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-11-05
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Μελέτη της παραγωγής και πρόληψης στερεών τροφικών αποβλήτων από τα ελληνικά νοικοκυριά

Μεταπτυχιακή Εργασία 6414
Συγγραφέας:
Παπακώστα, Αθανασία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-04
Θεματικές Κατηγορίες:
Λύματα και συστήματα διάθεσης λυμάτων
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0