Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Προσδιοριστικοί παράγοντες δαπανών για εκπαίδευση στην Ελλάδα σε μακροοικονομικό και μικροοικονομικό επίπεδο

Διδακτορική Διατριβή 15366
Συγγραφέας:
Σολάκη, Μελίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-02-03
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες
Εκπαίδευση
Οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Οι μισθολογικές διαφορές των εκπαιδευτικών στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία

Μεταπτυχιακή Εργασία 6408
Συγγραφέας:
Σολάκη, Μελίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-10-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Οικονομία
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0