Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Παραδοσιακά επαγγέλματα της περιοχής του Δήμου Νέσσωνος

Πτυχιακή Εργασία 19346
Συγγραφέας:
Τσακιρίδη, Χαρίκλεια
Φατούρου, Ευσταθία Σ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-07-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Λαογραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Περιβαλλοντική αξιολόγηση της καλλιέργειας πιπεριάς και σύγκριση καλλιεργητικών τεχνικών με τη μέθοδο ανάλυσης κύκλου ζωής

Μεταπτυχιακή Εργασία 5902
Συγγραφέας:
Τσακιρίδη, Χαρίκλεια
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-11-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωργία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0