Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Ποντιακή ταυτότητα: από τον Πόντο στο Κιλκίς

Πτυχιακή Εργασία 16798
Συγγραφέας:
Αδαμίδου, Κυριακή
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-10-16
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Ανθρωπολογία (Γενικά)
Ανθρώπινη οικολογία. Ανθρωπογεωγραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Ριζοσπαστικοποίηση της πολιτικής γεωγραφίας του νέου περιαστικού χώρου της Αθήνας μετά την έλευση των Μικρασιατών προσφύγων

Άρθρο Περιοδικού 583
Δημιουργός:
Κρητικός, Γιώργος
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Βιβλιοκριτική: Macedonia: the politics of identity and difference / Cowan Jane K. (επιμ.), Pluto Press, 2000, σ. 220

Άρθρο Περιοδικού 414
Δημιουργός:
Κρητικός, Γιώργος
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Οι διαδρομές της μουσικής μέσα από τα κέντρα διασκέδασης που λειτούργησαν από το 1947 έως το 1967: η περίπτωση της Νίκαιας (Κοκκινιάς)

Μεταπτυχιακή Εργασία 18019
Συγγραφέας:
Παλόγλου, Σοφία Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-11-08
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Πολιτισμός και πολιτισμικές διαδικασίας (κοινωνική αλλαγή, δομισμός, διάχυση)
Ψυχαγωγία. Ελεύθερος χρόνος
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Μικρασιάτες πρόσφυγες στα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Ταυτότητες σε μια διαχρονική θεώρηση.

Μεταπτυχιακή Εργασία 18000
Συγγραφέας:
Σπαθοπούλου, Μαρίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-11-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Ιστορία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Βιωμένοι Παιδικοί Τόποι του οικείου εξωτερικού χώρου: μια μελέτη περίπτωσης παιδιών μέσης παιδικής ηλικίας στο Κερατσίνι, με ποιοτικά ερευνητικά εργαλεία

Μεταπτυχιακή Εργασία 18121
Συγγραφέας:
Μιχαηλίδου, Άννα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-11-12
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Το ρεμπέτικο στη σημερινή εποχή

Πτυχιακή Εργασία 18500
Συγγραφέας:
Μπασακάρου, Αντιγόνη Γ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-21
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Ανθρώπινη οικολογία. Ανθρωπογεωγραφία
Κοινωνιολογία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Ο ρόλος της φυσικής γεωγραφίας στις πολεμικές επιχειρήσεις του ελληνικού Εμφυλίου πολέμου. Εστιάζοντας στην Πελοπόννησο

Πτυχιακή Εργασία 18610
Συγγραφέας:
Μπουκουβάλας, Γεώργιος Γ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Ιστορία (Γενικά)
Φυσική γεωγραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Εγκατάσταση και ένταξη μικρασιατών προσφύγων στο Νομό Ιωαννίνων: Ανατολή, Μπάφρα, Νεοκαισαρεία, Ιωάννινα (1923-1930)

Πτυχιακή Εργασία 14078
Συγγραφέας:
Βλέτσα, Ελένη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2005-02
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Η αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας

Πτυχιακή Εργασία 1963
Συγγραφέας:
Βουτσής, Κίμωνας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2004
Θεματικές Κατηγορίες:
Πολιτικοί θεσμοί και δημόσια διοίκηση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Η ένταξη των μεταναστών στην κοινωνία της Πάφου

Πτυχιακή Εργασία 19370
Συγγραφέας:
Γιαννάκου, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Αποικίες και αποικιοκρατία. Αποδημία και εποίκηση. Διεθνής μετανάστευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Εθνικός χώρος και ταυτότητες στην Ρομαντική Εποχή της μουσικής

Πτυχιακή Εργασία 19159
Συγγραφέας:
Αφουξενίδης, Στέφανος Παναγιώτης Δ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-17
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Εθνοτικές ομάδες και φυλές
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Απασχόληση και ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Δυστίων

Πτυχιακή Εργασία 19341
Συγγραφέας:
Γκούμα, Παναγιώτα Α.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-03-07
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Αποικίες και αποικιοκρατία. Αποδημία και εποίκηση. Διεθνής μετανάστευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Ιστορική γεωγραφία ασιατικών πολεμικών τεχνών

Μεταπτυχιακή Εργασία 19609
Συγγραφέας:
Κυπριώτης, Δημήτριος Σ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-20
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Οι διαφορετικές όψεις των ανθρωπιστικών επεμβάσεων και ο ρόλος των δρώντων στην εξέλιξή τους: η περίπτωση της Σομαλίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 19434
Συγγραφέας:
Αποστόλου, Δημήτριος Α.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-26
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Η τρομοκρατία στην Ελλάδα από το 2004 έως το 2014. Η άποψη των πολιτικών κομμάτων και της Ελληνικής Αστυνομίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 19597
Συγγραφέας:
Κοτσιφάκη, Αργυρώ Π.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-27
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Πολιτικές επιστήμες (Γενικά)
Κοινωνιολογία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Προσβασιμότητα των ατόμων με πρόβλημα όρασης στα μουσεία: η περίπτωση μουσείων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης

Μεταπτυχιακή Εργασία 17416
Συγγραφέας:
Πανουργιά, Δήμητρα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-13
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Μουσειολογία. Μουσεία μέθοδοι και τεχνικές
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Η πολιτιστική κληρονομιά της νεοκλασικής αρχιτεκτονικής στην Αθήνα από το χτες στο σήμερα

Μεταπτυχιακή Εργασία 17439
Συγγραφέας:
Αγγέλου, Βασιλική
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-11
Θεματικές Κατηγορίες:
Αρχιτεκτονική
Ιστορία του Πολιτισμού
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Συμβολικά τοπία μνήμης: η δημόσια γλυπτική στο Δήμο Κηφισιάς

Μεταπτυχιακή Εργασία 17442
Συγγραφέας:
Δρόσου, Καλλιόπη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-11
Θεματικές Κατηγορίες:
Καλές τέχνες
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0