Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Κοινωνικές και χωρικές διαστάσεις της έλλειψης στέγης στην Αθήνα: δίκτυα ευημερίας και πρακτικές των επαγγελματιών φροντίδας

Άρθρο Περιοδικού 237
Δημιουργός:
Αράπογλου, Βασίλης
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Διαδικασίες αστικής ανάπτυξης και χωρικά πρότυπα διαχωρισμού των μεταναστών στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας

Άρθρο Περιοδικού 605
Δημιουργός:
Αράπογλου, Βασίλης
Σαγιάς, Ιωάννης
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Μετανάστευση και το δίπολο "ανταγωνιστικότητα - κοινωνική συνοχή" στην Αθήνα

Άρθρο Περιοδικού 573
Δημιουργός:
Κανδύλης, Γιώργος
Αράπογλου, Βασίλης
Μαλούτας, Θωμάς
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0