Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Τεχνικές τηλεπισκόπησης και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών: εφαρμογή στην ανάλυση της ρηξιγενούς δομής της ευρύτερης περιοχής του Ταϋγέτου

Πτυχιακή Εργασία 10289
Συγγραφέας:
Καρβέλα, Βασιλική
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-11-10
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Στατιστική ανάλυση δεδομένων εγκληματικότητας στην Ελλάδα σε επίπεδο περιφέρειας

Μεταπτυχιακή Εργασία 5667
Συγγραφέας:
Καρβέλα, Βασιλική
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-03-27
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0