Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Επίδραση παραπροϊόντων τηγανίσματος στη δραστικότητα παγκρεατικής λιπάσης

Πτυχιακή Εργασία 5427
Συγγραφέας:
Τσολακέλλη, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-03-26
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Επίδραση παραπροϊόντων τηγανίσματος στη δραστικότητα παγκρεατικής λιπάσης

Πτυχιακή Εργασία 13970
Συγγραφέας:
Τσολακέλλη, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2002
Θεματικές Κατηγορίες:
Ανάλυση και σύνθεση τροφίμων, Μέθοδοι
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0