Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Σχεδιάζοντας το ψηφιακό σχολείο: Προγράμματα Σπουδών, εκπαιδευτικό υλικό, στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών

Πτυχιακή Εργασία 5226
Συγγραφέας:
Λυτούδη, Παρασκευή Ν.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-04-03
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Μεθοδολογίες και εργαλεία για την μοντελοποίηση πλήρως αυτοματοποιημένων διαδικασιών: Η περίπτωση παραγγελίας φαρμακευτικών σκευασμάτων

Μεταπτυχιακή Εργασία 19995
Συγγραφέας:
Λυτούδη, Παρασκευή Ν.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-02-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0