Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Η συμπεριφορά του καταναλωτή κατά την αγορά βιολογικών προϊόντων: η περίπτωση της Καλλιθέας

Πτυχιακή Εργασία 14684
Συγγραφέας:
Μιχαήλ, Βικτώρια
Ημερομηνία κατάθεσης:
2001
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Διαχείριση νοικοκυριού. Εκπαίδευση καταναλωτών
Οικιακή οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Η καταναλωτική συμπεριφορά των εφήβων και η επίδραση της στη βιώσιμη ανάπτυξη: η περίπτωση του Ν. Αττικής

Μεταπτυχιακή Εργασία 4961
Συγγραφέας:
Μιχαήλ, Βικτώρια
Ημερομηνία κατάθεσης:
2004
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0