Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Ο ρόλος των μη κυβερνητικών οργανώσεων στον τομέα του περιβάλλοντος και της οικολογίας

Πτυχιακή Εργασία 4898
Συγγραφέας:
Παπακωνσταντίνου, Σμαρώ
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-10-29
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Ο ρόλος του marketing στην εκπαίδευση των εφήβων σε θέματα διατροφής

Μεταπτυχιακή Εργασία 8079
Συγγραφέας:
Παπακωνσταντίνου, Σμαρώ
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-11-22
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0