Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Οι ανθρωπογενείς επεμβάσεις στην παράκτια ζώνη από Ν.Φάληρο μέχρι Βάρκιζα και οι περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις

Πτυχιακή Εργασία 4896
Συγγραφέας:
Τσάκα, Ιουλία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2002
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Οι ανθρωπογενείς επεμβάσεις στην παράκτια ζώνη από Ν.Φάληρο μέχρι Βάρκιζα και οι περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις

Πτυχιακή Εργασία 14334
Συγγραφέας:
Τσάκα, Ιουλία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2002
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0