Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Εντοπισμός περιοχών που έχουν υποστεί καταστροφές με την χρήση εικόνων υψηλής διακριτικής ικανότητας περίπτωση μελέτης ο σεισμός της πόλης Λ’ Άκουιλας στις 6 Απριλίου 2009

Μεταπτυχιακή Εργασία 4739
Συγγραφέας:
Κατσέλης, Σταύρος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-11-07
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Ποσοτική γεωμορφολογική ανάλυση του υδρογραφικού δικτυού του Βολιναίου ποταμού

Πτυχιακή Εργασία 5043
Συγγραφέας:
Κατσέλης, Σταύρος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-03-28
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0