Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Βιβλιοκριτικές: Οικοτουρισμός: η εναλλακτική προοπτική αειφόρου ανάπτυξης / Κομίλης Παναγιώτης, Εκδόσεις Προπομπός, Αθήνα 2000 σ. 171

Άρθρο Περιοδικού 332
Δημιουργός:
Σπιλάνης, Ιωάννης
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Ελκυστικότητα και λιγότερο ευνοημένες περιοχές: τι πιστεύουν οι αρχηγοί αγροτικών εκμεταλλεύσεων στη Λέσβο

Άρθρο Περιοδικού 474
Δημιουργός:
Κίζος, Θανάσης
Σπιλάνης, Ιωάννης
Πραλακίδης, Στέργιος
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0