Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Αγροτική ανάπτυξη ή ανάπτυξη της υπαίθρου; Εννοιολογικές μεταβολές στην κοινή αγροτική πολιτική και η ελληνική προσέγγιση στην εφαρμογή της

Άρθρο Περιοδικού 503
Δημιουργός:
Κίζος, Θανάσης
Βακουφάρης, Χρήστος
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Ελκυστικότητα και λιγότερο ευνοημένες περιοχές: τι πιστεύουν οι αρχηγοί αγροτικών εκμεταλλεύσεων στη Λέσβο

Άρθρο Περιοδικού 474
Δημιουργός:
Κίζος, Θανάσης
Σπιλάνης, Ιωάννης
Πραλακίδης, Στέργιος
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0