Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Η ανάλυση κύκλου ζωής: στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων: εφαρμογή στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας

Πτυχιακή Εργασία 6194
Συγγραφέας:
Πακτίτη, Δέσποινα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-11-04
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Εφαρμογή της ΑΚΖ σε αιολικό πάρκο: μελέτη περίπτωσης: αιολικό πάρκο στη θέση «Πάτωμα», στο Δ. Τεμπών, στο Ν. Λάρισας»

Μεταπτυχιακή Εργασία 4407
Συγγραφέας:
Πακτίτη, Δέσποινα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-03-23
Θεματικές Κατηγορίες:
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0