Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Διαχρονικές αλλαγές καλύψεων γης σε ορεινές περιοχές με χρήση μεθόδων τηλεπισκόπησης: η περίπτωση υλοτόμησης στην ορεινή Κοζάνη, 1945-1995

Άρθρο Περιοδικού 441
Δημιουργός:
Περάκης, Κώστας
Μπεριάτος, Η.
Γκιτσάκης, Ν.
Φαρασλής, Ι.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Ανάπτυξη ενός αλγόριθμου για την επίλυση γραμμικών μοντέλων σταθμισμένων πολυκριτηρίων για εφαρμογές χωρικής ανάλυσης

Άρθρο Περιοδικού 397
Δημιουργός:
Συλαίος, Γιώργος
Μουτζίκη, Ελευθερία
Περάκης, Κώστας
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0