Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιας ζώνης: περιοχή μελέτης λιμνοθάλασσας BUTRINT, Ν.Δ. Αλβανία

Πτυχιακή Εργασία 4028
Συγγραφέας:
Οικονόμου, Χριστίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-10-29
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Επίδραση μικροθρεπτικών συστατικών οίνου στους μηχανισμούς φλεγμονής σε καλλιέργειες κυττάρων

Πτυχιακή Εργασία 5771
Συγγραφέας:
Οικονόμου, Χριστίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-11-30
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0